Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 04/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Tấn Viên
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04/04/2007

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành.
- Các Vụ tham mưu: Pháp chế, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức cán bộ, Môi trường, Vận tải, An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp.
- Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư.
- Văn phòng Bộ.
- Thanh tra Bộ.
- Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ.
- Các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ.
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ.

 

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và đã có văn bản xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo.

Do tính cấp bách cần hoàn thiện sớm dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; các Vụ tham mưu của Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ, nghiên cứu dự thảo Nghị định (kèm theo công điện này) và có ý kiến góp ý gửi về Bộ qua Vụ Kế hoạch đầu tư, để tổng hợp có ý kiến góp ý cho Bộ KH&ĐT. Ý kiến đóng góp của các đơn vị cần gửi về Bộ trước 11h00 ngày 31/01/2013.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.383

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17