Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 32/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 14/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/CT-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị của tỉnh diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình của các tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều. Việc tuân thủ và chấp hành các quy định của nhà nước về pháp luật xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được nâng lên; từng bước hình thành hệ thống các đô thị hiện đại, văn minh theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của tỉnh. Công tác quản lý đô thị của chính quyền đô thị, UBND các cấp đã có nhiều tiến bộ: Công tác quy hoạch xây dựng, công tác quản lý xây dựng trong đô thị được quan tâm, có nhiều tiến bộ trong triển khai các quy định của pháp luật; việc cải thiện thủ tục hành chính đã giảm bớt phiền hà trong quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

Tuy nhiên, việc vi phạm các quy định trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trong đô thị còn không ít yếu kém như: Xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng công trình không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, tự cơi nới mặt tiền, xây dựng công trình tạm hoặc sử dụng tấm che chắn công trình, đặt biển quảng cáo, sử dụng lòng hè đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm hàng quán, quản lý và chăm sóc cây xanh trong đô thị chưa tốt...v.v. Những yếu kém nêu trên có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông đô thị, mỹ quan đô thị, làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là: Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận tổ chức, cá nhân còn kém; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp chính quyền địa phương chưa thường xuyên, chưa sâu sát và chưa cương quyết; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật xây dựng, quản lý đô thị đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị vừa thiếu, vừa yếu, không chuyên nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự đô thị chưa kiên quyết, chưa kịp thời.

Để từng bước chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị; phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp, đường phố kiểu mẫu. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

I. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

1.1. Hàng năm ưu tiên vốn lập quy hoạch, tập trung cho quy hoạch chi tiết; rà soát quy hoạch, các khu chức năng, tổ chức lập mới hoặc lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh cho phù hợp theo định hướng phát triển mới, tổ chức quản lý quy hoạch theo Quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

1.2. Tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, kiểm tra nội dung và thành phần hồ sơ Đồ án, trường hợp không đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phải có kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc bổ sung. Thực hiện công bố, công khai các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức cắm mốc giới ở thực địa theo quy định để mọi người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

2. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

2.1. Ban hành các quy định quản lý về trật tự đô thị

Xây dựng quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo Quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trong đó lưu ý đối với các khu vực chưa có thiết kế đô thị khi cấp GPXD phải quy định sự thống nhất về hình thức, chi tiết mặt ngoài, cao độ nền, chiều cao tầng của các công trình kiến trúc trên từng tuyến phố hoặc khu vực đô thị.

Tổ chức ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được phân công, phân cấp quản lý theo thẩm quyền. Ban hành các quy định về quảng cáo độc lập ngoài trời gắn với công trình kiến trúc đô thị phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo như: Vị trí, cao độ, nội dung, trên các tuyến đường phố trong đô thị và ngoài đô thị.

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Tổ chức kiểm tra, rà soát lại tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, những tổ chức, cá nhân vi phạm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ. Kết quả kiểm tra, rà soát báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, một năm.

Chỉ đạo các đội Quy tắc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn được giao trong thời gian qua; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại; đồng thời phải xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, trong công tác kiểm tra quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp GPXD sai với quy hoạch được duyệt, cấp phép sai với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và để xảy ra việc xây dựng không phép hoặc sai giấy phép hoặc để xảy ra sự cố xây dựng do chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý xây dựng mà không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện quản lý đô thị. Thực hiện tốt việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và tăng cường bố trí cán bộ có năng lực và có phẩm chất đạo đức trong công tác cấp GPXD.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, nâng cao ý thức cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong xây dựng trên địa bàn

Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Chỉ đạo phòng quản lý đô thị, phòng hạ tầng tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Phối hợp với Sở Xây dựng kiện toàn đội thanh tra liên huyện theo Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ để quản lý tốt quy hoạch và trật tự xây dựng.

Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị xử lý và đình chỉ hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo Quy định của Pháp luật về xây dựng.

II. Các sở, ngành liên quan

1. Sở Xây dựng

Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ mới ban hành có liên quan tới hạ tầng kỹ thuật đô thị: Xây dựng ngầm, cấp nước, thoát nước, nghĩa trang, chất thải rắn...;

Chỉ đạo, tổ chức việc lập, thẩm định, phê duyệt các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị bảo đảm sự đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Quy định của Pháp luật về quy hoạch xây dựng. Tổ chức kiểm tra và định kỳ làm việc với các địa phương về công tác quy hoạch xây dựng, đôn đốc UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng thực hiện nghiêm túc quy định về treo biển báo tại công trường theo Quy định tại Điều 74 của Luật Xây dựng. Nội dung của biển báo phải có đầy đủ các thông tin đã được quy định trong Giấy phép xây dựng về diện tích xây dựng, số tầng, chiều cao tối đa toàn công trình và hình vẽ phối cảnh công trình.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thành lập hoặc kiện toàn đội thanh tra liên huyện theo Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ để quản lý tốt quy hoạch và trật tự xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý và kiến nghị, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng đất, xử phạt nghiêm minh các trường hợp sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích.

3. Sở Văn hoá thể thao và Du lịch

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các nội dung về thực hiện quản lý quảng cáo ngoài trời, gắn trên công trình, trên tuyến phố, lắp đặt, dựng, treo bảng, biển, băng rôn có nội dung tuyên truyền và nội dung quảng cáo và hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp

Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự đô thị để nhân dân biết và chấp hành, đồng thời giám sát, phát hiện, đưa tin kịp thời, chính xác các vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ; điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thực hiện nghiêm, đúng thời hạn theo yêu cầu trong Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, Quyết định cưỡng chế, phá dỡ của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện, thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính về trật tự xây dựng đô thị theo quy định hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật xem xét, xử lý theo thẩm quyền khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

6. Các sở, ngành

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ có liên quan phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, một năm UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo;
- Lưu: VT-Châu, (120b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-UBND ngày 14/12/2011 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.456

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!