Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 27/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẤU TRANH, XỬ LÝ, NGĂN CHẶN NẠN RẢI ĐINH HOẶC VẬT SẮC-NHỌN TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại Công văn số 4446/VPCP-NC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nạn rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên tuyến đường xuyên Á, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên đường;

Căn cứ tình hình thực tế tại thành phố năm 2002 đã xảy ra nạn rải đinh và vật sắc-nhọn trên xa lộ Hà Nội thuộc quận 2, 9, Thủ Đức và đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh; qua nhiều tháng tập trung đấu tranh của lực lượng công an, các ngành chức năng liên quan, cũng như nhận được sự tích cực tham gia, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, chúng ta đã cương quyết xử lý và chấm dứt các hành vi trên. Đến thời điểm tháng 8 năm 2005, tình hình này lại tái diễn trên đường xuyên Á và một số tuyến đường khác trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và có xu hướng lây lan sang quận 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh…Hoạt động cố ý, có tổ chức của những người này đã gây thiệt hại tài sản, đe dọa an toàn tính mạng của người dân, đã gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân.

Để tăng cường giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật, bảo vệ tốt trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Hành động rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên đường giao thông bộ là hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân tham gia giao thông trên đường, cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện hành vi đó là xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, là đối tượng đấu tranh của lực lượng công an và cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp; đối tượng vi phạm phải bị nghiêm trị theo quy định pháp luật.

Về biện pháp xử lý, ngoài hình thức xử phạt vi phạm hành chính với mức tối đa mà luật pháp cho phép, cần xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; trường hợp nghiêm trọng phải được xem xét xử lý theo luật hình sự.

Việc đấu tranh để nhanh chóng chấm dứt nạn rải đinh hoặc vật sắc nhọn cần quán triệt các nguyên tắc :

- Xử lý nghiêm khắc kẻ công khai vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản người khác.

- Dựa vào dân, vào những người có lợi ích thiết thực khi chống nạn rải đinh hoặc vật sắc nhọn để có sức mạnh xã hội chống lại số ít kẻ cố tình vi phạm pháp luật.

- Phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính quyền, triển khai có tổ chức chặt chẽ, làm triệt tiêu động cơ kiếm tiền bất chính và công khai vi phạm pháp luật của một số ít người.

2. Giao Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an

thành phố thống nhất chỉ đạo lực lượng công an từ cấp thành phố đến cấp quận-huyện, phường, xã, thị trấn và hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện liên quan, các Đoàn thể, phối hợp với các Sở Giao thông-Công chính, Sở Thương mại, Sở Văn hóa và Thông tin xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đấu tranh đạt hiệu quả cao đối với loại đối tượng này.

3. Sở Thương mại, Sở Giao thông-Công chính khẩn trương triển khai các biện pháp Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo trong Thông báo số 620/TB-VP ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trên địa bàn, phương án đấu tranh thuộc chuyên đề này của cơ quan công an cùng cấp. Trước khi báo cáo đề xuất với cấp quận-huyện, cấp phường, xã, thị trấn phải làm hết trách nhiệm của mình theo nhiệm vụ được phân công.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo toàn diện công tác đấu tranh, phòng ngừa nạn rải đinh hoặc vật-sắc nhọn trên địa bàn thuộc địa phương, chủ động phối hợp các quận-huyện giáp ranh để hình thành thế đấu tranh, phòng ngừa liên hoàn; tranh thủ sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn thống nhất của Công an thành phố và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể để xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án đấu tranh của quận huyện và Công an cùng cấp. Mọi sự chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh loại đối tượng này phải được Ủy ban nhân dân quận-huyện làm rõ trách nhiệm ở mỗi cấp, mỗi ngành có liên quan, chủ động xem xét trách nhiệm của cấp dưới thuộc thẩm quyền, các trường hợp vượt thẩm quyền có báo cáo, đề xuất theo quy định. Yêu cầu là hết tháng 11 năm 2005 cơ bản chấm dứt tình trạng rải đinh, hoặc vật sắc nhọn trên địa bàn các quận-huyện.

5. Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các sở và quận-huyện để có kế hoạch tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phối hợp trong nhân dân để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

6. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo triển khai chỉ thị này, đầu tháng 11 có sơ kết và đầu tháng 12 năm 2005 tổ chức tổng kết cấp thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- UBMTTQ.TP và các Đoàn thể;
- Sở-ngành thành phố;
- UBND quận-huyện;
- VKS-TAND.TP
- Báo-Đài thành phố;
- VPHĐ-UB : CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (NC-P) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/2005/CT-UBND ngày 29/09/2005 về đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nạn rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!