Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2006/CT-UBND về ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGĂN CHẶN NGHỀ CÀO BAY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN VI PHẠM LUẬT THỦY SẢN TẠI VÙNG VEN BIỂN CẦN GIỜ VÀ CÁC TUYẾN SÔNG LÂN CẬN.

Nghề cào bay là nghề đánh bắt sử dụng lưới kéo túi, có hai cánh lưới lớn, độ mở miệng lưới rộng, đụt lưới có kích thước mắt lưới nhỏ, sử dụng phương tiện có tốc độ cao, khi hoạt động sẽ đánh bắt toàn bộ thủy sản trên đường di chuyển đồng thời làm chết nhiều loại thủy sản khi va chạm vào các sợi lưới, hậu quả của nghề nầy là làm suy giảm nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác thủy sản khác của ngư dân.

Đến nay vùng ven biển Cần Giờ chưa xuất hiện loại hình đánh bắt nầy, nhưng có khả năng các phương tiện khai thác bằng cào bay sẽ di nhập và phát triển khi nguồn lợi thủy sản ở các nơi khác bị suy giảm và cạn kiệt.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thủy sản về việc ngăn chặn nghề cầo bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng đồng thời bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè chỉ đạo các cơ quan chức năng :

1.1- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản vùng ven biển Cần Giờ, các tuyến sông lân cận như : Lòng Tàu, Ngã Bảy, Soài Rạp… ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác thủy sản bằng cào bay và bằng các hình thức mang tính hủy diệt thủy sản, kiên quyết không để xuất hiện và phát triển nghề cào bay.

1.2- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thanh, thông tin đại chúng về nội dung Luật Thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sử dụng chất nổ, xung điện và chất độc để khai thác thủy sản.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản :

2.1- Chủ động tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến sông lớn và vùng ven biển. Tăng tần suất kiểm tra hàng tháng nhằm phát hiện và xử lý những trường hợp sử dụng các loại hình đánh bắt, cấm sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, các trường hợp khai thác thủy sản không có giấy phép khai thác, hoặc khai thác không đúng tuyến quy định và các tàu cá không đảm bảo những quy định về an toàn cho người và phương tiện nghề cá.

2.2- Trong công tác kiểm tra gia hạn hoặc đăng ký mới cho các tàu cá cần kết hợp kiểm tra các công cụ đánh bắt và tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho các chủ phương tiện,

2.3- Xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi các ngành nghề khai thác thủy sản ven bờ thuộc diện cấm và hạn chế trong năm 2006 (theo quy định tại Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản) như : nghề đáy sông, te, xiệp.

2.4- Tháng 12 năm 2006, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này.

3. Các tổ chức lực lượng vũ trang như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an hai huyện nêu trên phối hợp với chính quyền địa phương trong việc ngăn chận các hình thức đánh bắt thủy sản cấm, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện ngay trước khi xuất bến nhằm phát hiện sớm các công cụ đánh bắt mang tính hủy diệt để kịp thời xử lý; Kết hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm ngư của thành phố và các địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát trên sông biển và vùng nội đồng.

4. Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến các vùng có đánh bắt thủy sản các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Để thực hiện tốt việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và các Sở ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nầy./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Thủy sản (Báo cáo);
- TTUB : CT, PCT/TT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển NT;
- Sở Văn hóa và Thông tin;
- Bộ đội Biên phòng thành phố;
- Công an thành phố;
- Các Đoàn thể TP (để phối hợp);
- UBND huyện Cần Giờ, Nhà Bè;
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT;
- Tổ CNN;
- Lưu (CNN/Đ) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2006/CT-UBND về ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.091

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60