Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 233-HĐBT-1985 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 644-NQ-HĐNN7 1985 quy định tặng thưởng huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 233-HĐBT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 17/09/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1985

 

THÔNG TƯ

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 233-HĐBT NGÀY 17-9-1985 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 644-NQ-HĐNN7 NGÀY 13-8-1985 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TẶNG THƯỞNG HUY CHƯƠNG "VÌ AN NINH TỔ QUỐC"

Ngày 13-8-1985, Hội đồng Nhà nước đã ra Nghị quyết số 644-NQ-HĐNN7 quy định tặng thưởng Huy chương "Vì An ninh Tổ quốc" nay Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Nghị quyết trên như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT TẶNG THƯỞNG GỒM CÓ:

1. Sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên Công an nhân dân, đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã chuyển ngành, phục viên, nghỉ hưu, liệt sĩ hoặc từ trần.

2. Trong một số trường hợp đặc biệt là sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên Công an người nước ngoài.

II. TIÊU CHUẨN TẶNG THƯỞNG

A. VỀ THỜI GIAN PHỤC VỤ

Mốc thời gian để xét tặng thưởng tính từ ngày 19-8-1945 trở đi. Người được xét tặng thưởng phải có thời gian công tác trong lực lượng công an nhân dân 25 năm trở lên tính từ ngày nhập ngũ.

Những quân nhân, công nhân viên quốc phòng chuyển sang lực lượng công an nhân dân nếu chưa đủ thời gian để được tặng thưởng Huy chương "Quân kỳ quyết thắng" thì được cộng thời gian ở quân đội vào thời gian công tác trong công an nhân dân để tính khen thưởng. Trường hợp đã được tặng thưởng Huy chương "Quân kỳ quyết thắng" thì thôi xét thưởng Huy chương "Vì An ninh Tổ quốc".

Đối với những sĩ quan cán bộ, công nhân, nhân viên công an đã ra ngoài lực lượng công an nhân dân, nếu thời gian phục vụ trong lực lượng công an nhân dân thiếu không quá 1 tháng thì cũng được xét thưởng.

B. HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ VÀ KHÔNG BỊ SAI LẦM LỚN

Cụ thể là trong thời gian công tác lực lượng Công an nhân dân (kể cả thời gian phục vụ trong quân đội nhân dân nếu có) và công tác ở các cơ quan ngoài công an nhân dân đã luôn luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh các điều lệnh, chế độ quy định và không phạm sai lầm lớn.

Những trường hợp mắc sai phạm mà đã bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây thì không được xét thưởng:

- Bị xử phạt tù giam.

- Bị buộc thôi việc (kể cả buộc thôi việc ở các cơ quan ngoài lực lượng công an nhân dân).

Những người bị xử lý kỷ luật cách chức, giáng chức, giáng cấp, hạ bậc lương, bị tù án treo nếu sau đó sửa chữa tiến bộ, được phục hồi chức vụ, cấp bậc thì tuỳ theo tính chất của sai lầm, khuyết điểm và thái độ sửa chữa mà có thể xét tặng thưởng hoặc hoãn tặng thưởng. Thời gian bị án treo không tính vào thời gian để xét tặng thưởng.

Tiêu chuẩn xét thưởng đối với người nước ngoài

Huy chương "Vì An ninh Tổ quốc" có thể xét tặng cho người nước ngoài có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoặc có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa an ninh và nội vụ bạn với công an nhân dân Việt Nam.

III. THỦ TỤC XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG

Việc tặng thưởng Huy chương "Vì An ninh Tổ quốc" do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Thủ tục xét và đề nghị tặng thưởng quy định như sau:

1. Những sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên công an đang công tác trong lực lượng công an nhân dân hoặc đã hy sinh từ trần và những sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên công an là người nước ngoài do Bộ Nội vụ đề nghị tặng thưởng.

2. Những sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên công an đã chuyển ngành thì thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp nơi người đó đang công tác xét; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương hoặc thủ trưởng các Bộ, các ngành, cơ quan và đoàn thể ở Trung ương đề nghị tặng thưởng.

3. Những sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên công an đã nghỉ hưu thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú xét, lập danh sách, Uỷ ban nhân dân quận, huyện (hoặc cấp tương đương) thẩm tra và báo cáo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương đề nghị xét thưởng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở Trung ương gửi các bản đề nghị tặng thưởng về Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra đề nghị của các nơi và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét quyết định.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 233-HĐBT-1985 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 644-NQ-HĐNN7 1985 quy định tặng thưởng huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.510
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41