Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 93/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2009, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2010. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim và các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009, nội dung phối hợp công tác năm 2010 và những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đại biểu khác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Mặt trận. Trong năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến, hoạt động với các hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng và tham gia tích cực với tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ Mặt trận Tổ chức các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu; việc phối hợp giải quyết một số vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các điểm nóng về tôn giáo chưa chặt chẽ; việc phối hợp triển khai một số phong trào, cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia còn có sự chồng chéo giữa các Bộ, ngành với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; trong xây dựng chính sách, pháp luật, các cơ quan chức năng của Chính phủ cần làm tốt hơn nữa việc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2010, toàn Đảng, toàn dân ta cần tập trung mọi nỗ lực, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Về thực hiện nhiệm vụ củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hai bên cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, các Chương trình 132, 134, 135, Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở và các chương trình mục tiêu quốc gia khác, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

b) Tạo cơ chế, chính sách đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, động viên người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ nhân sỹ trí thức và doanh nhân tham gia xây dựng đất nước.

c) Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

d) Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, pháp luật cũng như việc tham gia góp ý, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể chủ động của phối hợp với các ngành, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình lớn đã và đang được triển khai như các chương trình mục tiêu quốc gia, Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới … Tham gia phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách về đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo, về đất đai và những chủ trương, chính sách quan trọng khác.

2. Về những đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ kết luận:

a) Về tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, cùng Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó chú ý đến nội dung giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Thông báo số 237-TB/TW ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị.

b) Về nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: thống nhất một số nội dung hoạt động của Chính phủ năm 2010 cần có sự giám sát của Mặt trận, nhất là đối với các chương trình kinh tế - xã hội đã và đang triển khai; tổ chức phản biện xã hội; đóng góp ý kiến vào một số dự án luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

c) Việc phối hợp tổng kết Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 21 tháng 4 năm 2006 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thí điểm thực hiện "Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" ở 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình và Tiền Giang); Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, nếu thấy thực hiện thí điểm đạt kết quả tốt thì đề xuất mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

d) Về phối hợp chuẩn bị, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam: Giao Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình chuẩn bị tổ chức để các đại hội thực sự là dịp biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

đ) Về đề nghị thành lập Viện nghiên cứu, Trường đào tạo cán bộ Mặt trận: Đồng ý việc tổ chức lại 03 đơn vị (Trung tâm nghiên cứu lý luận, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phòng truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam) thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ Mặt trận (trong đó có chức năng Nhà truyền thống của Mặt trận); giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và việc đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, đề xuất.

g) Về tặng thưởng Huân chương Sao vàng (lần thứ hai) cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010): Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, đề nghị Đảng và Nhà nước xem xét, quyết định.

h) Việc vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng đất nước: Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chương trình, biện pháp cụ thể để thực hiện.

i) Việc công nhận các danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa: giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét lại việc công nhận các danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; hướng dẫn việc công nhận các danh hiệu này bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

k) Việc giải quyết vấn đề hộ khẩu cho đồng bào di cư tự do, bảo đảm cho nhân dân được hưởng các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật: Giao Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

l) Về chính sách đối với các dân tộc ít người: Giao Ủy ban Dân tộc làm việc cụ thể với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

m) Việc dựng bia ghi dấu lịch sử nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng niềm Nam Việt Nam: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát việc xây dựng công trình, tượng đài, cắm bia ghi dấu lịch sử của các cơ quan, tổ chức Trung ương ở một số địa phương, sớm khắc phục tình trạng tự phát, xây dựng tốn kém; hướng dẫn quy hoạch thống nhất, xây dựng công trình chung vừa ghi dấu lịch sử, vừa là công trình văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ  trẻ.

n) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học …. hát quốc ca trong các buổi lễ chào cờ; xây dựng Đề án vận động nhân dân hỏa táng đối với người qua đời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

o) Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử một Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" khi được mời..

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, UB MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH(5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.741
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13