Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 79/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 79/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Ngày 04 tháng 3 năm 2015 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Việc biên soạn xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) để có một bộ sử tốt để lại cho đời sau là cần thiết. Thống nhất với dự kiến những việc cần triển khai và kế hoạch thực hiện do Bộ Nội vụ đề xuất, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ Nội vụ. Báo cáo được chuẩn bị công phu, có trách nhiệm. Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo này.

3. Giao Bộ Nội vụ:

Căn cứ phân công của các Bộ, cơ quan, bổ sung danh sách Ủy viên Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

Cụ thể hóa tiến độ triển khai thực hiện theo khung thời gian đã thống nhất, lên phương án phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị.

4. Triển khai thực hiện:

- Việc hoàn thiện, bổ sung Lịch sử Chính phủ 1945-2005 và biên soạn mới Lịch sử Chính phủ từ tháng 5/2005-2015 cần lưu ý bảo đảm tính hệ thống của toàn bộ cuốn biên niên sử 1945-2015.

- Việc bổ sung thêm các sản phẩm khác của Lịch sử Chính phủ như phim tài liệu, ảnh tư liệu là cần thiết để tăng cường tính phổ biến của Lịch sử Chính phủ Việt Nam, đồng thời tin học hóa những tư liệu này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác lưu trữ, tuyên truyền.

- Về thời gian, thống nhất với tiến độ triển khai thực hiện theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

- Về tài chính, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kinh phí thực hiện, phù hợp với luật pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NV, TC, KHCN;
- Viện Hàn lâm KHXHVN;
- Hội Khoa học Lịch sử VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TCCV, KTTH, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 79/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144