Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 69/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 20 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 69/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ỦY BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 20

Ngày 16 tháng 02 năm 2012 tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 20. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện một số bộ, cơ quan trung ương.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam báo cáo kết quả công tác năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2012, ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban và các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, năm 2011, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003-2010; xây dựng Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên được xác định tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại thanh niên. Đặc biệt, Ủy ban đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 7, ASEAN+3 lần thứ 3 và Diễn đàn thanh niên ASEAN+3 lần thứ 2.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2011 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong việc phân tích, đánh giá tình hình thanh niên; công tác thông tin, báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên của địa phương, bộ, ngành để làm tốt vai trò tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo công tác thanh niên.

2. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ủy ban năm 2012 được nêu trong báo cáo của Ủy ban. Trong quá trình triển khai, thực hiện cần lưu ý một số trọng tâm sau:

a) Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; định kỳ báo cáo về tình hình thanh niên trong từng lĩnh vực, địa bàn; về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; đề xuất kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2012; đề xuất cơ chế, chính sách cho thanh niên tài năng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

c) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, hoàn thành trước 26 tháng 3 năm 2012; định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương với thanh niên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 69/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 20 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122