Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 50/TB-UBND về nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/TB-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ NGHỈ LỄ VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NGÀY 30 THÁNG 4 VÀ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2013

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9570/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 4606/TB-BLĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2013;

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2013 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 02 (hai) ngày: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013; thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc như sau:

1.1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện nghỉ ngày thứ hai 29 tháng 4 năm 2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 04 tháng 5 năm 2013; như vậy thời gian nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2013.

1.2. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 02 (hai) ngày: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổng vệ sinh toàn thành phố vào ngày 29 tháng 4 năm 2013 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam TP và các Đoàn thể;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7 “để phối hợp”;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND.TP;
- Các Sở - ngành TP; UBND các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty, Cty NN trực thuộc TP;
- Các Báo, Đài;
- VPUB: CPVP, các Phòng, Trung tâm, NKHS;
- Lưu:VT, (VX-T) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 50/TB-UBND về nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.603
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45