Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 48/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Khu kinh tế Lao Bảo và một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Quảng Trị. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh và tác động xấu của suy giảm kinh tế nhưng Tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung chỉ đạo để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,1%, trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 1,5%, công nghiệp, xây dựng tăng 17,4%; thu ngân sách đạt trên 810 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 3.700 tỷ đồng (tăng 13,9% so với năm 2008). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, một số cơ sở công nghiệp, dịch vụ, khai thác chế biến khoáng sản đang được tích cực triển khai; phát triển kinh tế rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác dạy nghề tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ: tỷ lệ hộ nghèo còn 13,7%, giảm 3,1% so với năm 2008; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, trong đó đào tạo nghề 21,5% và tạo việc làm mới cho 8.500 lao động; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn còn là một Tỉnh nghèo, hậu quả do chiến tranh để lại còn nặng nề, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13,7 triệu đồng/năm; quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; lợi thế, tiềm năng về đất đai, khoáng sản và nguồn nhân lực chưa được khai thác triệt để. Tỉnh cần tích cực phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2009, có các cơ chế chính sách và giải pháp cụ thể để phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010, phát huy kết quả đạt được năm 2009 và những năm qua, trong thời gian tới Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 để triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm (2006-2010) gắn với việc chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới (2011-2015). Trong đó tập trung ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, gắn với việc chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp. Lưu ý nội dung Nghị quyết Đại hội cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao, đồng thời giao cho từng đơn vị, từng cán bộ nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Tiếp tục rà soát lại quy hoạch các ngành, lĩnh vực để phát huy lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên để phát triển công nghiệp (xi măng, thủy điện,…), vật liệu xây dựng, khoáng sản (phải bảo đảm tính hiệu quả gắn với việc bảo vệ môi trường), chế biến nông sản, trồng rừng, chăn nuôi, dịch vụ, du lịch mà Tỉnh có tiềm năng, lợi thế để phát triển.

3. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho nhân dân được đón tết Nguyên đán Canh Dần trong không khí vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm; chăm lo, giúp đỡ các hộ chính sách, hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường giá cả, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh: Tỉnh cần chủ động nghiên cứu để vận dụng các chính sách hiện hành của Nhà nước và làm việc với các cơ quan chức năng để tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp này.

2. Về cơ chế chính sách đối với Khu kinh tế Lao Bảo: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất cơ chế chung (trong đó có Khu kinh tế Lao Bảo), bảo đảm thuận lợi để phát triển và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh để triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2010 và đề ra các giải pháp, chính sách đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.

4. Đồng ý bổ sung Khu kinh tế Đông Nam vào Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế của cả nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về việc đưa nguồn khí đốt khai thác ở ngoài khơi Quảng Trị vào xử lý, chế biến tại Khu kinh tế Đông Nam: Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam căn cứ định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ để triển khai nội dung này.

6. Về đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị văn hóa xúc tiến đầu tư du lịch; Tỉnh tính toán về quy mô, xác định rõ vị trí và hiệu quả đầu tư của dự án trên, trên cơ sở đó chỉ đạo lập và trình duyệt dự án theo quy định.

7. Về quy hoạch sân bay Quảng Trị: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải xem xét lựa chọn vị trí, tạo mặt bằng dự phòng để khi có chủ trương thì cho phép các doanh nghiệp đầu tư sân bay theo mô hình sân bay tắc xi.

8. Về chủ trương lập dự án (giai đoạn 2) đường tránh lũ cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo quốc phòng an ninh nối từ cảng Mỹ Thủy đến quốc lộ 1A: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và trình duyệt dự án theo quy định. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường tránh lũ cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 245/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 1 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

9. Đối với việc đầu tư vào các dự án, công trình: Đường ven biển Triệu An đi Hải Khê; đường cứu hộ, cứu nạn vùng Hải Lăng, Triệu Phong, cầu Sông Hiếu và các tuyến đường cấp thiết phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế -xã hội và phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn (đường biên giới từ xã Tân Long đi A Dơi; đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn huyện Hướng Hoá, xã Cam Thủy và cầu Cam Hiếu; đường vào xã Hướng Hiệp, xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Ninh, xã Cam Thành, Cam Tuyền; đường tránh nhà thờ La Vang); đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà: Tỉnh rà soát, lựa chọn các công trình cấp bách, xác định cụ thể dự án, công trình thuộc Trung ương, địa phương, cơ cấu nguồn vốn và làm việc cụ thể với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp, xử lý theo hướng:

- Đối với các dự án, công trình đã có trong danh mục (vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách tập trung năm 2010, nguồn hỗ trợ có mục tiêu, ODA), Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân; trường hợp vốn kế hoạch năm 2010 đã sử dụng hết, Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 để Tỉnh thực hiện.

- Đối với các dự án mới, chưa có trong danh mục, kế hoạch được duyệt, Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan xem xét, xác định nguồn vốn hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

10. Về việc xây dựng Phân hiệu Đại học Huế: Tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý cụ thể.

11. Về đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể dục thể thao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét ứng vốn cho Tỉnh từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư một số hạng mục, công trình cấp thiết.

12.Về đầu tư nâng cấp trang thiết bị các cơ sở phát thanh truyền hình: Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, rà soát lại quy mô, công nghệ và làm việc với các địa phương (trong đó có tỉnh Quảng Trị) để xử lý tổng thể.

13. Về việc hỗ trợ vốn để nâng cấp, tôn tạo các Nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện, cấp xã và hỗ trợ để làm nhà ở cho các đối tượng chính sách ở vùng bị thiên tai và vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đồng ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn và mức cụ thể để hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

14. Về việc giải quyết đường địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế: Chính phủ sẽ làm việc cụ thể với các địa phương và các Bộ, ngành liên quan để xem xét, xử lý chung. Trước mắt, Tỉnh phải quan tâm, bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Văn hoá-Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, NC;
- Lưu: VT, ĐP(5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 48/TB-VPCP ngày 12/02/2010 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.586

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!