Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4689/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4689/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “KHU DI TÍCH BỘ CANH NÔNG”

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp bàn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình “Khu di tích Bộ Canh nông” được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2886/QĐ-BNN-XD, ngày 20/10/2010. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Văn phòng Bộ và các thành viên trong Ban Chuẩn bị đầu tư.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng - đơn vị chủ đầu tư báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án và ý kiến các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau:

Chủ trương xây dựng Khu di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang được Bộ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2886/QĐ-BNN-XD ngày 20/10/2010. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một mốc lịch sử tự hào của Bộ Canh nông (1952-­1954), tiền thân của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày nay trong công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta. Thời gian qua, Văn phòng Bộ đã tích cực vận động cán bộ, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp toàn ngành đóng góp kinh phí xây dựng Khu di tích. Tuy nhiên cho đến nay, Văn phòng Bộ mới hoàn thành xong các nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Để tiếp tục thực hiện việc xây dựng Khu di tích Bộ Canh nông tại tỉnh Tuyên Quang hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông (14/11/1945-14/11/2015), yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Về thủ tục xét công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan (UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để Khu di tích Bộ Canh nông được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

2. Về việc xây dựng Khu di tích Bộ Canh nông

- Văn phòng Bộ - đơn vị chủ đầu tư:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án và phân kỳ đầu tư cụ thể (xem xét đến thời hạn hoàn thành là năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Canh nông 14/11/1945-14/11/2015); thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các thủ tục xin cấp đất theo quy hoạch khu di tích được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 30/7/2010; tổ chức thuê đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức vận động quyên góp nguồn kinh phí thực hiện xây dựng dự án.

- Trước mắt, trong năm 2012 và 2013 sử dụng nguồn kinh phí đã huy động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng;

+ Triển khai xây dựng một số hạng mục của Khu di tích như: nhà bia cổng vào trên cơ sở nguồn vốn đã có.

- Các đơn vị thuộc Bộ:

+ Tổng cục Lâm nghiệp: Xây dựng và trình Bộ kế hoạch trồng cây tại Khu di tích.

+ Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, Tổng cục Thủy lợi hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới, cung cấp nước sạch... tại xã Thái Bình thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

+ Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp với huyện Đoàn Thanh niên Yên Sơn (Tuyên Quang) đảm nhận việc quản lý, bảo vệ di tích khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và tổ chức thực hiện./..

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan (t/h);
- Lưu: VT, TT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4689/TB-BNN-VP ngày 24/09/2012 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án “Khu di tích Bộ Canh nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!