Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 46/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẮC KẠN.

Trong 2 ngày 02 và 03 tháng 02 năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn; kiểm tra dự án Khu công nghiệp Thanh Bình, Nhà máy lắp ráp ô tô Tralas, Nhà máy xi măng Bắc Kạn; thăm và chúc Tết một số gia đình nghèo, gia đình chính sách và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và 110 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010; công tác xây dựng Đảng, tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Qua 4 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn, nhất là năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiệt hại do thiên tai mưa, lũ gây ra, nhưng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tập trung chỉ đạo để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 10,84% (năm 2009 đạt 10,18%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, sản lượng lương thực tăng từ 127 ngàn tấn năm 2008 lên 154 ngàn tấn năm 2009; đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện, số hộ nghèo giảm từ 50,87% năm 2005 xuống còn 25,82% năm 2009; sự đồng thuận xã hội và đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bắc Kạn vẫn là một tỉnh nghèo và khó khăn nhất cả nước; thu nhập bình quân đầu người thấp, mới đạt 40% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hệ thống kết cấu hạ tầng yếu kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ thấp; năng lực đào tạo và chất lượng nguồn lao động thấp. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực cao hơn nữa của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, của các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc để tiếp tục xây dựng, đưa Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Năm 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm kết thúc Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001- 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, Bắc Kạn cần thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2010; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Rà soát lại các quy hoạch, các nguồn lực, lợi thế của địa phương, từ đó đề ra định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của Tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020; tính toán lại các chỉ tiêu, các giải pháp, các cơ chế, chính sách, sử dụng các nguồn lực một cách căn cơ, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế cao.

2. Xây dựng các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành, xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... của Tỉnh phải gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chung của cả nước.

3. Về xây dựng nông thôn mới, cần khảo sát, đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, xem xét đúng tình hình nông thôn của Tỉnh; xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án... tập trung cho giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn quy định và ưu tiên đào tạo lao động nông thôn.

Đại hội Đảng các cấp của Tỉnh tới đây, cần tập trung thảo luận kỹ các nội dung trên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, kịp các tỉnh trong vùng.

4. Về Tết Canh Dần, Tỉnh quan tâm bảo đảm cho mọi gia đình đều có Tết; hoàn thành nhà ở cho đồng bào nghèo kịp đón Tết; bảo đảm giao thông đi lại cho nhân dân; tăng cường quản lý chất lượng, giá cả hàng hoá; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, trồng cây... bảo đảm Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Đồng ý nâng cấp quốc lộ 279 đoạn km 229 đến km 299 với quy mô đường cấp IV miền núi. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét đưa vào danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

2. Về các dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3B, đường tỉnh 257 và 258B: Tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên. Trường hợp giải ngân hết vốn đã phân bổ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 theo tiến độ và khối lượng thực hiện của dự án.

3. Về dự án Nâng cấp đường tỉnh 254: Tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

4. Về đầu tư xây dựng đường nhánh nối Bắc Kạn với đường Hồ Chí Minh: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, bổ sung tuyến đường này vào Quy hoạch đường Hồ Chí Minh.

5. Về dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn quy mô 500 giường bệnh: Tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để triển khai, thực hiện sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

6. Đồng ý xem xét bổ sung dự án Nhà máy xi măng Bắc Kạn công suất 1,1 triệu tấn/năm vào Quy hoạch phát triển xi măng đến năm 2010, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Tỉnh hoàn tất hồ sơ và trình duyệt theo quy định.

7. Về việc bổ sung dự án sân golf Bắc Kạn vào Quy hoạch sân golf của cả nước: Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

8. Đồng ý bổ sung 70 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2010 hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện một số hạng mục cấp thiết của dự án Khu công nghiệp Thanh Bình (nhà máy xử lý nước thải; di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng; đường giao thông nội bộ). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

9. Về việc chuyển địa điểm sân bay Bắc Kạn và hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng sân bay Bắc Kạn: Tỉnh có văn bản báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về hỗ trợ kinh phí lập Quy hoạch phát triển du lịch Ba Bể: Tỉnh phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan lập quy hoạch tổng thể. Trường hợp cần thiết, cho phép Tỉnh thuê tư vấn nước ngoài; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất mức và nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

11. Về hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch tổng thể về tài nguyên nước: giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cụ thể.

12. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện hệ thống trụ sở xã, trạm y tế xã: đồng ý hỗ trợ cho Tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các trạm y tế xã. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện trong dự toán kế hoạch ngân sách hàng năm. Riêng đối với 2 huyện nghèo Ba Bể và Pắc Nặm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ xây dựng, hoàn thành các trạm y tế cho 2 huyện trong năm 2012 .

13. Về việc miễn, giảm thuế đối với bộ linh kiện ô tô nhập khẩu cho Nhà máy lắp ráp ô tô Tralas và cho phép Nhà máy sản xuất mô tô 4 bánh thay thế các loại xe công nông: giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết. 

14. Về việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

15. Về việc áp dụng cơ chế đặc thù quản lý, bảo vệ rừng: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

16. Về việc nâng cấp Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn lên Trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh lập Đề án trình, duyệt theo quy định.

17. Về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị - thị xã Bắc Kạn theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Kạn và các Bộ, ngành liên quan tiến hành đàm phán với các nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ các nguồn vốn ODA cho Tỉnh thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban Dân tộc;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tập đoàn Bảo Việt;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 46/TB-VPCP ngày 11/02/2010 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.808

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91