Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 43/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 16/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ PHƯƠNG ÁN MỞ CỬA LẠI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

b) Làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Các Bộ: VHTTDL, CA, QP, NG, YT, TTTT, GTVT;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

GOVERNMENT OFFICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 43/TB-VPCP

Hanoi, February 16, 2022

 

NOTIFICATION

CONCLUSION OF DEPUTY PRIME MINISTER VO DUC DAM AT THE MEETING ON PLANS for REOPENING TOURISM

In the morning of February 15, 2022, at the Government Headquarters, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam chaired a meeting with ministries and central authorities on plans for reopening tourism in association with flexibility, safety and effective control of Covid-19 and gradual socio-economic recovery. The meeting was attended by the Minister of Culture, Sports and Tourism Nguyen Van Hung; senior representatives of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, the Government Office; representatives of the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense, the Ministry of Health, the Ministry of Transport and the Ministry of Information and Communication. After listening to opinions of the participants, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam reached the following conclusions:

1. The Government concurs with the proposal of the Ministry of Culture, Sports and Tourism and opinions of the ministries and authorities at the meeting on the time to reopen tourism in the new normal following the direction of the Government and the Prime Minister on "flexibility, safety, effective control of COVID-19" from March 15, 2022.

2. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall:

a) Take charge and cooperate with relevant ministries and authorities in unifying contents and process of reception of international tourists; complete and promptly publicize the plan for reopening tourism; provide detailed guidance on implementation of this plan for units and local authorities.

b) Work directly with the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs, relevant ministries and central authorities to promptly report in details on visa policies applicable to international tourists entering Vietnam to the Government and the Prime Minister.

Ministries, relevant authorities, the People's Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for the implementation of this document./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. MINISTER, CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN
Nguyen Sy Hiep

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.099

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!