Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 335/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 21 tháng 8 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 335/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 04/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2012

Ngày 21 tháng 8 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tiến độ triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 4 năm 2012 (Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2012) và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai và bảo đảm tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2012, trong đó lưu ý: tập trung xây dựng, hoàn thiện và ban hành: các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch quy định cơ chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý các sai phạm về an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch quy định quy chế phát ngôn, cung cấp và phổ biến thông tin về an toàn thực phẩm; quy định điều kiện kinh doanh phụ gia thực phẩm, danh mục các phụ gia cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu qua biên giới; tổ chức sơ kết mô hình thí điểm “chợ an toàn” tại một số tỉnh, thành phố.

2. Bộ Y tế chủ trì chuẩn bị Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2012; chuẩn bị tổ chức buổi họp báo về công tác an toàn thực phẩm với sự tham dự của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương vào thời gian sau Hội nghị.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng về vấn đề giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (mời một số địa phương đã làm tốt về vấn đề này báo cáo tại cuộc họp).

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chuyên đề về “trồng rau an toàn”, có ký cam kết giữa người trồng rau với chính quyền địa phương về đảm bảo trồng rau an toàn; tổ chức thí điểm buổi ký cam kết về sản xuất và cung cấp rau an toàn giữa thành phố Hà Nội với một số tỉnh lân cận vào đầu tháng 11 năm 2012; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tham dự.

4. Bộ Công Thương chủ trì:

- Tổ chức cuộc họp giữa các bộ,ngành, các tỉnh liên quan và thành phố Hà Nội về phương án ngăn chặn gà không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ dự và chỉ đạo cuộc họp.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết về “mô hình Chợ an toàn” tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, dự kiến vào ngày 16 tháng 10 năm 2012.

- Khẩn trương ban hành văn bản cấm tạm nhập tái xuất phủ tạng động vật; chuẩn bị nội dung chuyên đề kiểm soát thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng vào tháng 12 năm 2012.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương hoàn thành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030 với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương, ban hành trước ngày 16 tháng 10 năm 2012.

6. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bố trí dự họp đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công thương;
- Các thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;
- Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b), mn.104

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 335/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 21 tháng 8 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64