Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 290/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 14/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019

Ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đồng chí Trần Thanh Mn - Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì cuộc hợp về chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019. Tham dự cuộc hợp có thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo); lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi nghe đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018 và công tác chuẩn bị tổ chức chương trình năm 2019; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý kiến của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động trao đổi, thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng, báo cáo toàn diện, về Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019. Các thành viên tham dự cuộc hợp cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

1. Về kết quả vận động của Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018,

- Hoan nghênh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan giúp Ban Chỉ đạo và y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018. Thông qua Chương trình này, đã thúc đẩy mạnh mẽ các cấp, các ngành và cả xã hội hưởng ứng phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, chương trình an sinh xã hội thể hiện sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham gia tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018.

- Để hoàn thiện báo cáo, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

+ Nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá cao kết quả vận động của Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018, cả về tổ chức vận động, triển khai thực hiện và sử dụng nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình, kết quả thực hiện đăng ký an sinh xã hội; bổ sung thêm nội dung về Quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương;

+ Công bố thông tin công khai, rộng rãi, nhất là nêu bật kết quả vận động nêu trên;

+ Tiếp tục đôn đốc các đơn vị, cá nhân đã đăng ký hỗ trợ Chương trình bảo đảm thực hiện theo đúng nội dung đã đăng ký, phấn đấu hoàn thành trước ngày 17 tháng 10 năm 2019.

2. Về sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", thực hiện an sinh xã hội trong năm 2019 và thời gian tới, ưu tiên hỗ trợ:

- Phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, xây dựng khoảng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và đang ở nhà tạm; hộ nghèo thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn;

- Tặng quà Tất cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 để bảo đảm không người dân Việt Nam nào không có Tốt;

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hp với Hội khuyến học Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương rà soát, đề xuất hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên giỏi nhưng khó khăn. Trước mắt trong tháng 9 năm 2019, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ một số sinh viên đại học, cao đang, học nghề giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với các doanh nghiệp hỗ trợ cho người khiếm thính, khiếm thị và có báo cáo cụ thể thiết thực, khả thi về công tác hỗ trợ; khởi động chương trình hỗ trợ công nghệ thông tin cho người khiếm thính, khiếm thị.

3. Về chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo

- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông: đổi mới công nghệ và phương pháp vận động nhn tin htrợ người nghèo bắt đu từ ngày 19 tháng 8 năm 2019; thí điểm việc ng hộ giá trị lớn bằng tin nhắn để tạo thuận lợi cho người có điều kiện, nhất là ngưi có ảnh hưởng trong xã hội tham gia đóng góp cao hơn, giảm bớt thời gian;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán của ngân hàng hoặc lập tài khoản ngân hàng dễ nhớ thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để người ủng hộ chuyển tiền thuận lợi;

- Đnghị Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản kêu gọi, vận động rộng rãi các tầng lp xã hội và mọi người dân hưởng ứng đợt nhắn tin trên;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tham mưu, đề xuất, chỉ đạo Bộ, cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia nhn tin ủng hộ người nghèo.

4. Về gặp mặt để biểu dương, động viên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèoˮ

- Đnghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ch trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Ban Chỉ đạo và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2019 theo hình thức Gala tôn vinh; có hình thức khen thưởng động viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nổi bật; nghiên cứu biểu tượng đặc trưng, biểu trưng hoặc logo để vinh danh và truyền thông;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hình thức khen thưởng động viên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phù hp, kịp thời.

5. Về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 (Chương trình năm 2019)

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan Ban hành kế hoạch và thành lập Ban tổ chức Chương trình; xây dựng kịch bản theo hướng đổi mới để bảo đảm thực chất hơn theo tiêu chí thiết thực, có tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa và giàu tính sáng tạo; khẳng định Việt Nam là điểm sáng về công tác giảm nghèo; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chung tay của cộng đng với hoạt động giảm nghèo đã có những kết quả đáng ghi nhận, giúp người dân thoát nghèo;

- Về thành phần: mời lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, doanh nhân tham ủng hộ người nghèo;

- Giao Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan thông tin, báo chí trung ương và địa phương truyền hình, phát thanh trc tiếp và truyền thông về sự kiện này.

6. Về truyền thông trước, trong và sau khi tổ chức Chương trình năm 2019

- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị kỹ và tổ chức tốt buổi trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo;

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt cao điểm về truyền thông liên quan đến Chương trình năm 2019 bảo đảm số lượng tin bài phong phú, chất lượng.

- Các Bộ, ngành, địa phương tham gia chủ động, phù hợp, sáng tạo, ưu tiên nguồn lực để chung tay chăm lo cho người nghèo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ (để b
/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b
/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tquốc VN;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng;
- HĐND, UBND, MTTQ các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- C
ác Văn phòng: VPĐP NTM TW (Bộ NNPTNT); VPQG Giảm nghèo bền vững (Bộ LĐTXBH); VP Chương trình 135 (Ủy ban Dân tộc);
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 290/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” ngày 14/08/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.620

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!