Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 271/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC 9 THÁNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM 2011 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 01 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối năm 2011. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia: Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Ủy ban Quốc gia, đại diện một số cơ quan Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 9 tháng qua được thực hiện theo đúng chương trình và đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn chưa bền vững. Tệ nạn và hoạt động tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, số người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng, một số địa phương xuất hiện tình trạng tái trồng cây thuốc phiện với quy mô nhỏ lẻ. HIV/AIDS vẫn trong giai đoạn dịch tập trung, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Tệ nạn mại dâm vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi dưới nhiều hình thức trá hình. Công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện còn bất cập, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thường xuyên tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; có biểu hiện còn chủ quan, lơ là công tác quản lý. Sự phối hợp của các cấp, các ngành và địa phương còn chưa chặt chẽ, kém hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm 2011, Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo tổ chức việc rà soát, kiểm tra các số liệu cơ bản về số người nghiện ma túy, tỷ lệ tái nghiện, số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người bán dâm tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011 và có báo cáo gửi cơ quan thường trực lĩnh vực (Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2011.

Để thực hiện nội dung trên, cơ quan thường trực lĩnh vực có văn bản hướng dẫn các địa phương trước ngày 20 tháng 11 năm 2011; đồng thời, tổng hợp số liệu, tình hình báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, trước ngày 12 tháng 12 năm 2011.

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các ngành, các cấp, các địa phương và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2009/TTg-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2011. Tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp công tác trong Ủy ban Quốc gia, trước hết là giữa 3 cơ quan thường trực với Bộ phận giúp việc Ủy ban Quốc gia (Văn phòng Chính phủ) và các địa phương, bảo đảm thường xuyên, kịp thời.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2011; đồng thời chuẩn bị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 và giai đoạn 2011 - 2015, trong đó cần chú ý lồng ghép các nội dung, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương.

4. Về một số kiến nghị, đề xuất của các cơ quan:

a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn nội dung, định mức chi, các chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phù hợp với tình hình thực tế.

b) Giao Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2011.

- Chủ trì dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới để thực hiện Thông báo Kết luận số 27/KL-TW của Ban Bí thư ngày 09 tháng 5 năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2012.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong tháng 11 năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ.

c) Giao các Bộ: Công an, Quốc phòng:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số chất ma túy mới, tiền chất chưa có trong danh mục vào danh mục ma túy, tiền chất cần quản lý, trình Chính phủ vào đầu năm 2012.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy tại một số địa bàn trọng điểm trước, trong và sau tết Nhâm Thìn (năm 2012).

d) Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả, tổng kết rút kinh nghiệm các mô hình cai nghiện ma túy, các mô hình quản lý, đào tạo và giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện.

- Chủ trì rà soát, sửa đổi và bổ sung các chính sách để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện.

đ) Giao Văn phòng Chính phủ:

- Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phê duyệt kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại một số địa phương.

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, dự kiến trong tháng 01 năm 2012.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 và giai đoạn 2011 - 2015, lấy ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, phê duyệt.

e) Các thành viên Ủy ban Quốc gia chủ động đề xuất và phối hợp công việc để công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt kết quả thiết thực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên UBQGPCAIDSMTMD;
- Văn phòng thường trực PCMT (Bộ CA);
Cục PCAIDS (Bộ YT),
Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, NC, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 271/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối ngày 09/11/2011 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!