Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 262/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về động viên lực lượng tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 262/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 262/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG TRỞ THÀNH MỘT TRONG 7 KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI

Ngày 18 tháng 10 năm 2011 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thử tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc động viên lực lượng tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Biểu dương Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Kể từ khi tham gia cuộc bầu chọn, Vịnh Hạ Long luôn có vị trí cao trong bảng kết quả xếp hạng. Để công tác vận động bầu chọn đạt kết quả tốt, từ nay đến khi kết thúc bầu chọn cần thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí cần chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi và truyền hình một số hoạt động tiêu biểu bầu chọn Vịnh Hạ Long; khẳng định việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là việc làm thiết thực, ý nghĩa và có lợi cho đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường dạy nghề trong cả nước hưởng ứng cuộc vân động và trực tiếp tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long. Có kế hoạch để toàn bộ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trực tiếp tham gia bầu chọn vào các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Phấn đấu có từ 300.000 phiếu bầu trở lên qua hệ thống tin nhắn tổng đài 147 và mạng Internet để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tích cực hưởng ứng cuộc vận động và trực tiếp tham gia bầu chọn, phấn đấu có từ 50.000 phiếu bầu trở lên (qua hệ thống tin nhắn và mạng Internet) để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

4. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam thiết kế chương trình bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung quốc…) trên kênh phát ra nước ngoài và chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tích cực tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bầu chọn Vịnh Hạ Long.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long; chỉ đạo Tổng cục Du lịch triển khai vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long tại các cuộc triển lãm, xúc tiến du lịch trong, ngoài nước và các doanh nghiệp du lịch, khách sạn.

6. Bộ Quốc phòng chỉ đạo để cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, huy động cả các chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa tham gia trực tiếp bầu chọn Vịnh Hạ Long. Phấn đấu có từ 50.000 phiếu bầu trở lên (qua hệ thống tin nhắn và mạng Internet) để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

7. Bộ Công an chỉ đạo để cán bộ, chiến sĩ trong ngành tham gia trực tiếp bầu chọn; phấn đầu có từ 20.000 phiếu bầu trở lên (qua hệ thống tin nhắn và mạng Internet) để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo truyên truyền, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long thông qua các Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam…; phấn đấu có từ 70.000 phiếu bầu trở lên (qua hệ thống tin nhắn và mạng Internet) để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

9. Đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo tỉnh, thành đoàn trong cả nước tham gia trực tiếp bầu chọn để có từ 40.000 phiếu bầu trở lên (qua hệ thống tin nhắn và mạng Internet) để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

10. Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi với các doạnh nghiệp viễn thông để có biện pháp cổ vũ các thuê bao tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long qua tin nhắn.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức New Open World, tuyệt đối không để xảy ra các hình thức vận động bầu chọn vi phạm các quy định của ban tổ chức; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường công tác quảng bá, bầu chọn Vịnh Hạ Long; phấn đấu trong tỉnh có từ 20.000 phiếu bầu trở lên để bầu chọn Vịnh Hạ Long.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: QHQT, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 115

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 262/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về động viên lực lượng tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40