Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 259/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TRÀ VINH

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh; dự lễ công bố Quy hoạch chung khu kinh tế Định An đến năm 2030 theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với Chương trình xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế; kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và một số công trình trọng điểm của Tỉnh. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011; dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 9 tháng đầu năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao (11,57%); trong đó giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 7,45%; công nghiệp tăng 12,36%; dịch vụ tăng 16,41%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 750 tỷ đồng; Tỉnh đã chỉ đạo tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó điển hình là xã Mỹ Long Nam đạt kết quả tốt (15/19 tiêu chí);

Các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng: giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, đạt 93% kế hoạch; phổ cập THCS đạt gần 90%; công tác dạy nghề, tuyển sinh, đào tạo trên 8.000 người, đạt 65% kế hoạch; công tác cải cách hành chính được chú trọng, môi trường đầu tư được cải thiện; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Trà Vinh vẫn còn là tỉnh nghèo, kinh tế còn chậm phát triển, nguồn thu ngân sách địa phương mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chi; thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (23,68%); đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Trà Vinh cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong các tháng còn lại của năm 2011 và trong thời gian tới, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 đã đề ra. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất; đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Tập trung chỉ đạo, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt 3 khâu đột phá về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, phù hợp với thẩm quyền trách nhiệm của cấp tỉnh và hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

- Rà soát, sắp xếp đầu tư công theo tứ tự ưu tiên; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn; có cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và quản lý lao động nước ngoài. Quyết tâm giữ vững chỉ số cạnh tranh, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn; nghiên cứu, học tập cơ chế đầu tư tại các địa phương vùng Đông Nam Bộ và các địa phương khác để kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Tỉnh và Khu kinh tế Định An.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa phát triển y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu của địa phương và các tổ chức trên địa bàn, đổi mới công tác quản lý để góp phần tăng trưởng kinh tế; cần đưa chỉ số năng suất lao động vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm, từ đó có kế hoạch đôn đốc và giám sát cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, nhất là nuôi trồng thủy sản (con tôm) về giống, quy trình sản xuất gắn với công nghiệp chế biến; nghiên cứu việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản.

3. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020, trong đó cần có dự báo, tính toán cụ thể nhu cầu nhân lực theo ngành, nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của khu kinh tế Định An và các khu, cụm công nghiệp; bổ sung nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

4. Chỉ đạo rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, bờ biển, cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư (cầu Cổ Chiên, kênh Quan Chánh Bố, Trung tâm điện lực Duyên Hải, khu kinh tế Định An) để nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho người và cây trồng, vật nuôi; có biện pháp tích cực trong kiềm chế tai nạn giao thông và công tác phòng, chống tội phạm, không để xuất hiện tội phạm mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại các Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 15 tháng 11 năm 2007; số 202/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2008 và số 339/TB-VPCP ngày 27 tháng 11 năm 2009; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh (Luồng cho tầu biển vào sông Hậu; Trung tâm điện lực Duyên Hải; đường dây 220 KV Vĩnh Long - Trà Vinh; dự báo cấp điện cho 20.000 hộ dân tộc Khmer và một số công trình thủy lợi) theo đúng kế hoạch đề ra. Hàng quý lãnh đạo Tỉnh cần trực tiếp kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

3. Về đầu tư hệ thống thủy lợi Mỹ Văn - Ròm Sóc - Cái Hóp: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Tỉnh để xem xét, giải quyết.

4. Về Dự án nhà ở sinh viên quy mô 10.500 chỗ: Tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định; làm việc với Bộ Xây dựng để xem xét, tổng hợp chung vào Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên giai đoạn đến năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Dự án Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh: Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 1073/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở các cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung; trên cơ sở đó, Tỉnh hoàn tất hồ sơ dự án và trình duyệt theo quy định.

6. Về Dự án thư viện điện tử Trường Đại học Trà Vinh: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 27 tháng 11 năm 2009; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý cụ thể.

7. Về đầu tư cơ sở vật chất Khoa Ngôn ngữ Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251