Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH VỀ THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ NGƯ DÂN ĐÓNG TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Việc thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu khi thác hải sản xa bờ tại tỉnh Quảng Ngãi phải đáp ứng yêu cầu: Hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và góp phần ổn định sản xuất cho ngư dân; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo; phạm vi thực hiện thí điểm phải rõ ràng, có địa chỉ hỗ trợ cụ thể; trong đó tập trung hỗ trợ cho đóng tàu vỏ sắt có công suất 400 CV trở lên, ưu tiên máy mới (trường hợp máy cũ thì có tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu). Về phương thức hướng vào hỗ trợ lãi suất cho vay trên cơ sở mức cho vay tối đa 70%-80% giá trị tàu; mức hỗ trợ phù hợp với công suất tàu (tàu có công suất lớn thì mức hỗ trợ cao hơn). Tăng cường phối hợp với giữa các Bộ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện thí điểm, bảo đảm đạt kết quả.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp tập trung thực hiện các công việc sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan làm việc với tỉnh Quảng Ngãi để đánh giá nhu cầu đóng tàu cá vỏ sắt có công suất từ 400CV trở lên, có trang thiết bị hiện đại, bảo đảm khả năng ứng phó với thiên tai để khai thác hải sản xa bờ. Báo cáo đánh giá nhu cầu đóng tàu cá gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 2012 để làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ cho phù hợp.

- Xây dựng Đề án tổ chức lại sản xuất nghề cá (trong đó có phương án hỗ trợ đóng tàu cho ngư dân) để nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác hải sản và cải thiện đời sống của ngư dân, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2012.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách thí điểm hỗ trợ đóng tàu tại Quảng Ngãi theo các nội dung nêu tại điểm 1 trên đây, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2012.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm xác định về nhu cầu đóng tàu của ngư dân trên địa bàn; hướng dẫn, phổ biến chính sách hỗ trợ này và tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân hiểu và chủ động tham gia đóng tàu, bảo đảm đáp ứng các mục tiêu đề ra.

d) Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tham khảo ý kiến của ngư dân để nghiên cứu, thiết kế mẫu tàu phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm tổ chức tốt sản xuất, hạ giá thành, giá bán tàu hợp lý, nhằm khuyến khích ngư dân đóng tàu vỏ sắt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
 các Vụ: TH, TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM





Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 226/TB-VPCP ngày 28/06/2012 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!