Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 225/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình và vùng nguyên liệu xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 225/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN, NINH BÌNH VÀ QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU XI MĂNG

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chồng lấn của Quần thể danh thắng Tràng An với Quy hoạch vùng nguyên liệu xi măng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp, ý kiến của Bộ Xây dựng, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có kết luận như sau:

1. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội của từng địa phương, của đất nước, việc bảo vệ môi trường, gìn giữ và bảo tồn các di sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc xử lý các vướng mắc, mâu thuẫn giữa các mục tiêu này để bảo đảm sự hài hòa, phát triển bền vững, trước hết phải dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành và phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương, của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng của Ninh Bình đã được xác định từ năm 2005, dựa trên thế mạnh về nguồn nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Quá trình hình thành dự án, đầu tư xây dựng 2 nhà máy xi măng và các vùng nguyên liệu cho 2 nhà máy bảo đảm đúng các quy định, trình tự của pháp luật hiện hành. Các chủ đầu tư của 2 nhà máy đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các cam kết với địa phương, chưa có vi phạm.

3. Việc đề nghị UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới là có lợi và cần thiết. Nhưng đây là chủ trương mới, có sau chủ trương và quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng, nên phải tôn trọng thực tế này, nếu không sẽ gây hậu quả lớn, khó lường về nhiều mặt.

4. Yêu cầu đặt ra là: phải tìm mọi giải pháp để 2 nhà máy xi măng hoạt động bình thường theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng Đề án thích hợp để thuyết phục UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là việc khó, nhưng vẫn khả thi nếu có sự nỗ lực đồng thuận cao và với cách làm thích hợp, vì lợi ích chung cao nhất.

5. Để thực hiện yêu cầu này, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện một số việc sau:

- Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An bảo đảm yêu cầu bảo tồn không gian tự nhiên và không chồng lấn với các khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình rà soát Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở khu vực, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, sát với nhu cầu thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan điều chỉnh hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An, không bao gồm 2 nhà máy và vùng nguyên liệu đã quy hoạch cho các nhà máy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi UNESCO; tích cực vận động để UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới phù hợp với điều kiện thực tế.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản bảo đảm 2 nhà máy xi măng sớm đi vào hoạt động, ổn định sản xuất, theo đúng quy định của pháp luật và giấy chứng nhận đầu tư.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình làm việc với các nhà đầu tư xây dựng phương án khai báo bảo đảm đủ nguyên liệu cho các nhà máy xi măng, sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: XD, VHTT&DL, NG, TN&MT, KH&ĐT, CT;
- Ngân hàng NNVN;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- HH Xi măng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 225/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình và vùng nguyên liệu xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.844

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89