Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀ GIANG

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm thị sát, kiểm tra các địa phương vùng đặc biệt khó khăn, triển khai thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo và đảm bảo nước sinh hoạt ở 4 huyện vùng cao núi đá: Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, tỉnh Hà giang. Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2009; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã cố gắng, nỗ lực chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và tác động xấu của suy giảm kinh tế nên đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung chỉ đạo để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 13,46%; nông nghiệp đạt kết quả khá, sản xuất lương thực 12-15 tấn/ha, diện tích trồng cây cải dầu, trồng rừng, chăn nuôi trâu bò gắn với trồng cỏ đạt khá; số hộ nghèo giảm gần 6%, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tích cực, tỷ lệ nông, lâm nghiệp giảm còn 35%, một số cơ sở công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nhất là thuỷ điện, khai thác, chế biến khoáng sản, chè đang được tích cực triển khai, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương, phát triển kinh tế rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác dạy nghề được tiếp tục quan tâm, chú trọng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có bước tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2009 còn 21,52%, giải quyết cơ bản nhà tạm cho hộ nghèo; cải cách hành chính, và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Biên giới ổn định, hoà bình hữu nghị và hợp tác.

Tuy nhiên, Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo, thu nhập mới đạt mức 6,3 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển; tiềm lực kinh tế còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; lợi thế, tiềm năng về đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được khai thác triệt để; một số ngành có lợi thế nhưng chưa được đầu tư và khai thác tốt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (21,54%). Tỉnh cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong các năm qua, khắc phục các tồn tại, hạn chế, có các chính sách, giải pháp cụ thể để phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) và là năm có ý nghĩa quan trọng để Hà Giang cũng như cả nước hoàn thành kế hoạch mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch từ nay đến hết năm 2010, trong thời gian tới Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 để triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm (2006 -2010) gắn với việc chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới (2011 - 2015); trên cơ sở đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; đồng thời chỉ ra những yếu kém, tồn tại, những chỉ tiêu chưa đạt, phân tích và làm rõ nguyên nhân để có biện pháp phù hợp phấn đấu thực hiện. Đồng thời, Tỉnh chủ động đề ra các biện pháp phấn đấu quyết liệt, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng, sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, thuỷ lợi và các công trình cơ sở hạ tầng cấp bách, giải ngân và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Có biện pháp mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 30a; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, sớm có chương trình, kế hoạch đưa 10 nghìn hộ đồng bào thiểu số sống rải rác ở vùng núi cao xuống định cư tại các cụm dân cư để thuận lợi trong việc đầu tư hạ tầng và cung cấp nước sinh hoạt, cải thiện cuộc sống cho đồng bào.

3. Tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, du lịch để phát triển công nghiệp, vật liệu xây dựng, khai khoáng, thuỷ điện vừa và nhỏ (phải đảm bảo tính hiệu quả gắn với việc bảo vệ môi trường), chế biến nông sản, trồng rừng, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ.

4. Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, nhất là dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới; chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp gắn với việc đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang, Việt Nam) - Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc) thành cửa khẩu Quốc tế: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Ngoại giao trao đổi, đàm phán cụ thể với phía Trung Quốc.

2. Về việc bổ sung biên chế quản lý nhà nước hàng năm cho Tỉnh và hợp đồng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường về công tác tại các xã, các vùng khó khăn: Tỉnh làm việc với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 42/VPCP - ĐP ngày 14 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về đầu tư các công trình giao thông: nâng cấp đường Quốc lộ 4C; tuyến đường từ QL4C (Đồng Văn) đến cột cờ Lũng Cú; đường tránh quốc lộ 2 qua thị trấn Vị Xuyên; tuyến đường Mèo Vạc - Sơn Vĩ; nâng cấp tuyến đường ra cửa khẩu đoạn Na Khê (Yên Minh) từ Km 68 - QL 4C đến mốc 358 cửa khẩu Bạch Đích (qua mốc 7 cũ đến mốc 358); Km 86 (Bắc Quang - Xín Mần) đi cửa khẩu Xín Mần (mốc 198); đường phường Minh Khai - Phú Linh - Đạo Đức (Vị Xuyên): đồng ý về chủ trương, Tỉnh rà soát, lựa chọn các công trình cấp bách, xác định cụ thể dự án, công trình thuộc Trung ương, địa phương, cơ cấu nguồn vốn và làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng vốn năm 2010 và vốn năm 2009 chuyển sang để thực hiện đầu tư các dự án cấp bách theo quy định.

4. Về đầu tư, nâng cấp đường đến trung tâm xã và trung tâm kinh tế; tuyến đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hoàng Su Phì (Tân Tiến và Chiến Phố): Tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

5. Về việc quy hoạch xây dựng cảng Hàng không Hà Giang tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang: giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Quốc phòng về sự cần thiết, hiệu quả, hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đầu tư đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương: Tỉnh làm việc với các Bộ, ngành liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 42/VPCP - ĐP ngày 14 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp vốn kế hoạch năm 2010 đã sử dụng hết, Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 để Tỉnh thực hiện.

7. Về vốn đầu tư xây dựng 17 hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt cho 4 huyện vùng cao núi đá; Dự án thuỷ lợi kết hợp cung cấp nước sinh hoạt xã Tùng Vải, huyện Quản Bạ; Sủng Ú, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, cân đối bố trí vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện; trường hợp đã đủ thủ tục nếu phải làm ngay thì cho ứng trước vốn năm 2011 theo Chương trình hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện.

8. Về việc đầu tư xây dựng các hồ chứa nhỏ, giếng khoan cho thôn bản, nơi dân cư bằng nguồn vốn Chương trình 30a; bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm đến tái định cư tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên; Kè chống sạt lở, khắc phục thiên tai mở rộng cửa thoát nước suối Nà Sài bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của 8 thôn thuộc xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ; kè khu vực biên giới bảo vệ cột mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh: tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý.

9. Về đầu tư đường điện 220 KV Nho Quế - Cao Bằng: đồng ý, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư và sớm triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ phát điện của Nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3 và các Nhà máy thuỷ điện khác trên địa bàn để tải điện lên hệ thống điện lưới quốc gia.

10. Về việc cho phép Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (BITEXCO) đầu tư, điều tra, khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng quặng Mangan trên địa bàn tỉnh Hà Giang: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. Việc khai thác, chế biến quặng Mangan phải thực hiện ở quy mô công nghiệp, chế biến sâu để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên của đất nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Nội vụ; Quốc phòng:
- Uỷ ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5b). Thg. 41

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 22/TB-VPCP ngày 28/01/2010 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91