Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 175/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuôc họp bàn về công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát động cuộc thi báo chí "Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 175/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018, CÔNG BỐ 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2018 CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI BÁO CHÍ “PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỀN VỮNG DÀNH CHO CÁC NHÀ BÁO ASEAN”

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018 và Công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất kiến nghị về công tác chuẩn bị và ý kiến phát biểu của các cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2018, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn.

Theo kế hoạch tổng kết của Ban chỉ đạo vào cuối năm 2019, chương trình sẽ về đích trước 01 năm so với mục tiêu đề ra đồng thời có nhiều đóng góp cho kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông đối với những cách làm hay, sáng tạo sẽ góp phần thực hiện thành công việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hướng đến những nội dung xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả cho giai đoạn sau năm 2020.

Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của Ban chỉ đạo trung ương là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Cơ bản đồng ý với báo cáo, đề xuất kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của Ban chỉ đạo trung ương (sau đây gọi tắt là sự kiện). Để sự kiện này được tổ chức đảm bảo chu đáo, trang trọng, hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương cần lưu ý một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Là cơ quan thường trực tổ chức sự kiện nêu trên (Ban chỉ đạo trung ương là cơ quan chỉ đạo tổ chức sự kiện), chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 (truyền hình trực tiếp từ 15h00 đến 16h15') tại Nhà hát lớn Hà Nội.

b) Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rà soát lại tên gọi của sự kiện và tổ chức họp báo công bố các sự kin nêu trên, chtrì cuộc họp cùng các Bộ, cơ quan có liên quan để thống nhất các nội dung, phân công nhiệm vụ thực hiện chuẩn bị cho sự kiện;

c) Chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, chuẩn bị báo cáo, hoàn thiện bài phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình, tổng hợp thành phần đại biểu tham dự;

d) Giới thiệu và chuyển cho Đài Truyền hình Việt Nam làm việc trực tiếp với các nhà tài trợ cho sự kiện nêu trên;

đ) Chuẩn bị nội dung và mẫu giấy mời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để phát hành, ngoài các thành viên Ban chỉ đạo, đề nghị mời thêm lãnh đạo các Bộ, cơ quan và lãnh đạo các cơ quan báo chí có liên quan; theo dõi, tổng hợp danh sách khách mời tham dự buổi lễ, đảm bảo đầy đủ, trang trọng (lưu ý có phương án cụ thể không để hội trường trống);

e) Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp làm Trưởng ban tổ chức;

g) Báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về công tác chuẩn bị trước ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp việc công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Hội Nhà báo Việt Nam:

a) Chủ trì, chuẩn bị báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2018 và phát động cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN - với chủ đề nông nghiệp nông thôn bền vững;

b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo và công bố các sự kiện nêu trên;

c) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện chương trình, kịch bản, các nội dung phóng sự.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì chuẩn bị nội dung 05 sự kiện hoạt động nổi bật thuộc lĩnh vực giảm nghèo bền vững, sớm hoàn thành phóng sự về lĩnh vực giảm nghèo bền vững, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì bố trí địa điểm tổ chức sự kiện tại Nhà hát lớn Hà Nội, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị chương trình văn nghệ.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến tổng kết 10 năm thực hiện chương trình; giới thiệu các tác phẩm, tác giả đoạt giải.

7. Đài Truyền hình Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về việc truyền hình trực tiếp theo thời gian đã ấn định, xây dựng kịch bản, đảm bảo nội dung chương trình đầy đủ và phù hợp với thời lượng phát sóng, lồng ghép đưa tin về việc tổ chức sự kiện; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nhà tài trợ sự kiện để hoàn thiện chương trình, kịch bản, nội dung phóng sự;

b) Lựa chọn các tiết mục ca nhạc, diễn viên, hình thức biểu diễn phù hợp với chủ đề các sự kiện và lồng ghép, xen kẽ các tiết mục văn nghệ trong chương trình kịch bản. Bố trí dẫn chương trình Công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 kèm theo các hình ảnh, phóng sự.

8. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Chỉ đạo đơn vị chức năng tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức sự kiện treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền về sự kiện và đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, KHĐT, LĐTBXH, VHTTDL, TTTT, TC;
- UBND TP Hà Nội;
- Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg Vương Đình Huệ; Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NN (03).Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 175/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuôc họp bàn về công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát động cuộc thi báo chí "Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251