Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 159/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 159/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 159/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày 02 tháng 6 năm 2010 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc làm việc định kỳ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên trong một năm qua; kết quả Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và nhiều thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã ra sức phấn đấu và nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tựu to lớn và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong hơn 1 năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều phong trào thanh thiếu niên phong phú, sáng tạo và hiệu quả, có những đóng góp to lớn, thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Vai trò của thanh niên ngày càng được phát huy rõ nét trong xã hội. Các phong trào thanh niên như "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" thực sự có hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với lợi ích thiết thực của thanh niên. Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã cổ vũ, phát huy tính năng động, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động, sự đóng Góp Của các lực lượng thanh niên và của các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với các trọng tâm công tác thời gian tới của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được nêu trong Báo cáo của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện các nội dung công tác đã đề ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần lưu ý một số trọng tâm công tác sau đây:

- Trọng tâm hàng đầu là tập trung mọi nỗ lực, mọi hoạt động vào việc động viên, giúp đỡ và cổ vũ thanh niên, thiếu niên cả nước hăng say học tập, nâng cao kiến thức, nắm bắt và làm chủ khoa học kỹ thuật để lập nghiệp, thành đạt trong cuộc sống và đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, quê hương,

- Tập trung quyết liệt hơn, có giải pháp, phương thức linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong việc chủ động thực hiện và cùng với các ngành, các cấp hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên;

- Chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên;

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội thực sự trở thành ngọn cờ, chỗ dựa tin cậy cho thanh thiếu niên;

- Để tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, đề nghị Trung ương Đoàn chủ trì cùng các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 (dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật) trong đó có các nội dung trọng tâm nêu trên, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực cụ thể và phân công tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm tổ chức kiểm điểm, đôn đốc thực hiện.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015".

- Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015" tại các địa phương theo Quyết định 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đồng ý về nguyên tắc ngân sách nhà nước bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai các Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp", "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp" và chương trình "Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên"; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Đồng ý chủ trương bố trí ứng vốn đầu tư năm 2011 để đảm bảo tiến độ xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên đã khởi công và có thể hoàn thành sớm. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Về Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Thanh niên Lào - Việt Nam:

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao đổi với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào theo hướng Bạn quy hoạch một khu nhà đa năng, trình phê duyệt theo quy định của Bạn; ta sẽ xem xét hỗ trợ, giúp đỡ một số công trình hạng mục cụ thể có ý nghĩa, trong đó 50% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, còn lại huy động sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh tại Lào và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Về quy hoạch xây dựng 10 Trung tâm đào tạo, huấn luyện kỹ năng, tổ chức sinh hoạt dã ngoại cho thanh thiếu nhi.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và một số địa phương có liên quan xây dựng Đề án quy hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện kỹ năng gắn với sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi, trình phê duyệt theo quy định. Trước mắt làm thí điểm khoảng 03 Trung tâm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai xây dựng các Trung tâm còn lại. Về nguồn vốn: ngân sách trung ương bố trí một phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong dự toán ngân sách của Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp đất, hỗ trợ kinh phí và huy động thêm nguồn lực xã hội hoá.

4. Về các hoạt động đối ngoại lớn của Đoàn Thanh niên trong năm 2010, như: gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tại Quảng Tây, Trung Quốc và Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 17 tại Nam Phi:

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương xây dựng đề án, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình hoạt động trên cơ sở đó chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia có hiệu quả. Bộ Tài chính xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung kinh phí cho Trung ương Đoàn thực hiện các hoạt động đối ngoại nêu trên.

5. Về gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với 1000 Doanh nhân trẻ, tiêu biểu năm 2010: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 315/TB-VPCP ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về việc lấy năm 2011 là Năm Thanh niên:

Thủ tướng Chính phủ ủng hộ việc lấy năm 2011 là Năm Thanh niên.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có Đề án cụ thể trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát việc xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật về thanh niên, thiếu niên; trình Chính phủ xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 159/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.726
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202