Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 154/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 154/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật. Cùng dự buổi làm việc có: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính và hiệu trưởng một số cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có nhiều nét đặc thù về tuyển sinh, tuyển chọn năng khiếu; quy mô, thời gian và quá trình đào tạo; kiểm tra, đánh giá chất lượng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Đào tạo văn hóa nghệ thuật luôn được nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển để nuôi dưỡng, phát huy các tài năng cho đất nước.

Về một số kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Về thời gian đào tạo và cơ sở đào tạo đại học văn hóa nghệ thuật tiếp tục đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng:

a) Đồng ý về thời gian đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật đặc thù như hiện nay;

b) Trước mắt, đồng ý các cơ sở đào tạo đại học văn hóa nghệ thuật tiếp tục đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng mang tính đặc thù kết hợp đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

c) Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các nội dung nêu trên trong quá trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Về việc thành lập Học viện múa Việt Nam:

Ủng hộ chủ trương thành lập Học viện múa Việt Nam; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng đề án, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.

3. Về việc mở rộng quỹ đất phục vụ phát triển các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ các phân khu chức năng của Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó dự kiến quỹ đất các cơ sở đào tạo của Bộ được bố trí bảo đảm phù hợp với kiến trúc cảnh quan, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

4. Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật là các nghệ sĩ có uy tín, có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn như thanh nhạc, kèn, gõ, chèo, tuồng, cải lương không đào tạo trình độ tiến sĩ:

a) Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành bổ nhiệm;

b) Đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng, ban, khoa thuộc các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về từng trường hợp cụ thể trước khi bổ nhiệm.

5. Về công nhận, vận dụng quy đổi một số tiêu chuẩn tương đương, đặc thù đối với các ngành văn hóa nghệ thuật trong việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; quy định mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và các quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

a) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước khi sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư lưu ý tiêu chuẩn đối với các ngành đặc thù như văn hóa nghệ thuật, y tế;

b) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các bộ, cơ quan có liên quan xem xét điều chỉnh các quy định về mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và các quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đối với ngành đào tạo đặc thù văn hóa nghệ thuật.

6. Về một số chế độ chính sách đối với giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật:

a) Về đề nghị cho phép kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên 70 tuổi, có học hàm, học vị: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ tình hình thực tế trình Thủ tướng xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể;

b) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, trong đó bổ sung các quy định về chính sách về chế độ làm việc đặc thù, cần thiết đối với giảng viên, giáo viên ngành nghệ thuật theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Về vấn đề tự chủ đối với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật:

Thực hiện theo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học của Chính phủ và Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Chính phủ sau khi ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, TC, XD;
- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, TKBT, KTTH, CN, NN;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 154/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


683
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10