Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 117/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị triển khai bước điều tra thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 117/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 117/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI BƯỚC ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Ngày 24 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ và các điểm cầu truyền hình trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai bước điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số quận, huyện.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, về công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai thực hiện bước điều tra thu thập thông tin của Tổng điều tra, ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là cuộc điều tra lớn, thu thập những thông tin quan trọng về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, làm căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Với sự nỗ lực cao của Ban Chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương, đến nay công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê; hoàn tất công tác tập huấn cho cán bộ điều tra cấp xã; phát hiện và xử lý vướng mắc phát sinh.

2. Thời gian thu thập thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 4 năm 2009, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng kết quả Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp, ngành và các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giám sát việc thu thập thông tin theo đúng phương án, nội dung và kế hoạch Tổng điều tra.

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương căn cứ phương án Tổng điều tra để giải quyết việc điều tra nhà ở tại các địa bàn sắp di dời, cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng trường hợp, từng địa phương. Chỉ đạo việc xử lý số liệu điều tra và báo cáo kết quả lên cấp trên phải bảo đảm chính xác cao.

4. Về hậu cần, phương tiện, kinh phí: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm bảo đảm kịp thời. Khi phát hiện khó khăn, vướng mắc, chính quyền các cấp phải chủ động xử lý theo thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời, nhất thiết không được để ảnh hưởng đến công tác và kết quả Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo Trung ương phải bám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị của địa phương.

Về việc điều chỉnh một số định mức chi cho Tổng điều tra, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời xem xét hướng dẫn việc quyết toán chi Tổng điều tra cho phù hợp tình hình thực tế đặc thù ở một số địa phương.

5. Về bảo đảm an toàn cho Tổng điều tra: Bộ Công an cần có phương án bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương. Chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp cần phối hợp bảo đảm an toàn cho hoạt động điều tra, cán bộ điều tra và nhân dân trên địa bàn.

6. Về thực hiện chế độ báo cáo: Bảo đảm chế độ thông tin hai chiều thông suốt từ Ban Chỉ đạo Trung ương tới các cấp tỉnh, huyện và xã trong phạm vi cả nước; báo cáo kịp thời tiến độ, kết quả cũng như các vướng mắc để xử lý kịp thời.

7. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở Trung ương và tất cả các địa phương từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2009, để quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tới tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và tới từng người dân trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo Tổng điều tra đạt hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về TĐT dân số và nhà ở (2b);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBGS tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 117/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị triển khai bước điều tra thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187