Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 11/TB-UB về nghiêm cấm việc lạc quyên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 04/02/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 1977

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM VIỆC LẠC QUYÊN

Trong tình hình đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân còn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân Thành phố quyét định :

1. Nghiêm cấm các ngành, các cấp lạc quyên tiền bạc, đồ đạc, hàng hóa trong nhân dân để tổ chức ăn Tết, phục vụ cho nhân dân hồi hương hoặc đi kinh tế mới, đi lao động thủy lợi và để tiêu dùng vào bất cứ việc gì khác.

2. Trường hợp nhân dân tự nguyện ủng hộ cho sự nghiệp công ích, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và quyết định, các Ban, Ngành, Sở và Ủy ban nhân dân các cấp không được tự ý nhận để tiêu dùng.

3. Giao nhiệm vụ cho ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân công bố quyết định này của Ủy ban nhân dân Thành phố để các ngành, các cấp và nhân dân biết để thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 11/TB-UB về nghiêm cấm việc lạc quyên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.475
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66