Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 101/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, y viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Ủy ban Quốc gia. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; các Bộ, ngành Trung ương; đại diện các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế; đại diện thường trực tỉnh y, thành y, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an; báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương; ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức quốc tế và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2012

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức quốc tế và đồng thuận của nhân dân cả nước, do đó công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều mục tiêu quan trọng.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa thực sự bền vững. Kinh phí cho hoạt động còn thiếu; tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn chưa giảm nhiều; dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; tệ nạn mại dâm vẫn diễn ra phức tạp; công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Những yếu kém, tồn tại nêu trên có nguyên nhân khách quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nổi lên là:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, chưa duy trì thường xuyên, liên tục, chưa phù hp với đặc điểm từng đối tượng nên hiệu quả chưa cao; nhận thức của các cấp, các ngành về công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm chuyển biến còn chậm; sự phối hp liên ngành chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên. Chưa huy động được sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm chưa đồng bộ, nhất quán; việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn. Việc kiểm tra, phát hiện chưa thường xuyên, kịp thời, xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe.

3. Việc phân bổ, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, kể cả các nguồn tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đạt hiệu quả cao. Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có Nghị quyết và dự toán ngân sách năm 2013 cho công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.

4. Việc thống kê, báo cáo tình hình của công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm chưa thường xuyên, số liệu thiếu thống nhất, chưa đầy đủ và cập nhật. Một số số liệu cơ bản chưa định lượng cụ th.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn khó khăn, từ đó phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, đồng thời nguồn tài trợ quốc tế giảm nhiều sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác này. Trước bối cảnh đó Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục phát huy kết quả năm 2012, quyết tâm khắc phục tồn tại, yếu kém, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

2. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân, đặc biệt trong giới trẻ, trong trường học về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Nêu gương những việc làm tốt, phê bình, lên án những việc làm sai trái, đồng thời có chế tài cần thiết để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp để đưa ra cách làm mới, hiệu quả, đồng thời tham mưu cho cấp y, chính quyền một cách chủ động, thường xuyên, kịp thời, thiết thực; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, tăng cường kiểm tra tại các địa phương còn yếu kém, có nhiều khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về thông tin, báo cáo; rà soát, thống kê đầy đủ số người nghiện ma túy, số người bán dâm, số người nhiễm HIV/AIDS để xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá đúng tình hình phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình tốt, thực hiện các cam kết quốc tế. Tăng cường huy động các nguồn lực nhất là nguồn tài trợ quốc tế, nguồn lực xã hội, nguồn lực tại các địa phương. Rà soát, cơ cấu lại việc sử dụng, quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm bảo đảm hiệu quả. Lồng ghép các nội dung, kế hoạch phòng, chng AIDS, ma túy, mại dâm với các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

5. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó tập trung phòng chống ma túy qua biên giới, ma túy tổng hợp, chất ma túy mới, quản lý tiền chất và triệt xóa tái trồng cây có chứa chất ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình điều trị Methadone, trong đó chú trọng sản xuất, cung ứng, quản lý thuốc Methadone. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng điều trị nghiện tự nguyện, chuyển đổi mô hình các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Tchức nghiên cứu, trao đổi và có kết luận, chỉ đạo cụ thể về công tác quản lý mại dâm trong tình hình mới.

Chủ đề công tác của năm 2013 là "toàn dân phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, với các biện pháp tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Năm 2013 phải tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

1. Các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Ban chỉ đạo các cấp và thành viên Ủy ban Quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các trọng tâm công tác năm 2013; chú trọng việc lồng ghép các nội dung, kế hoạch với các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và với các phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại cơ sở, cộng đồng dân cư; phối hợp chặt chẽ, chủ động lập kế hoạch, tổ chức phối hợp triển khai kịp thời việc kim tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá các chương trình, đề án công tác để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; có báo cáo đầy đủ, kịp thời và kiến nghị, đề xuất cụ thể.

2. Bộ Công an:

- Tham mưu với Bộ Chính trị hướng dẫn cấp y các cấp chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tổ chức sơ kết vào quý III năm 2013.

- Xây dựng văn bản hợp nhất Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2008 theo Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Thực hiện rà soát, thng kê người nghiện ma túy trong toàn quốc, đề xuất sửa đổi Quyết định 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy.

- Xây dựng, ban hành cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy trên tuyến biển, sân bay, bến cảng trọng điểm; đánh giá, báo cáo việc thực hiện 3 công ước quốc tế về phòng, chống ma túy, 15 năm thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan.

- Thường xuyên tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kiên quyết không để lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất ma túy. Tham mưu với Ủy ban Quốc gia tổ chức Hội nghị “Bàn giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng và mua bán ma túy tổng hợp”.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình để xây dựng Luật cai nghiện; nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng chống mại dâm.

- Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống mại dâm trong tình hình mới.

- Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo định kỳ về phòng, chống mại dâm.

- Xây dựng, phê duyệt và tchức thực hiện "Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu triển khai, ứng dụng các thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy" theo quy định.

4. Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật bảo hiểm y tế trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mnh Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tổ chức đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc, dự phòng, điều trị và các biện pháp can thiệp giảm hại cho người nhiễm HIV/AIDS.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thi hành chi tiết thực hiện Điều 19 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về "Lồng ghép hoạt động phòng chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội".

- Đẩy mạnh huy động, quản lý sử dụng các nguồn vốn ODA, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

6. Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan triển khai phương án xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chú trọng khuyến khích các mô hình công - tư để tăng cường huy động kinh phí; tổ chức hội thảo về việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, báo cáo kết quả và đề xuất, kiến nghị với y ban Quốc gia.

- Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS theo phân cấp ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền, vận động việc xóa bỏ cây có chứa chất ma túy và hướng dẫn xây dựng mô hình chuyển đi cơ cấu cây trồng thay thế; thường xuyên rà soát, báo cáo việc tái trồng cây có chứa chất ma túy theo quy định.

8. Đnghị các tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ trao đổi chuyên gia, kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam.

9. Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền đến mọi tầng lp nhân dân đặc biệt là giới trẻ các quy định của pháp luật về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm với hình thức phù hợp. Phổ biến kinh nghiệm, kịp thời nêu gương người tốt đi đôi với phê phán nghiêm khắc cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện kết luận Hội nghị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2013 của các địa phương.

11. Tổ Chuyên gia căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục nắm bắt tình hình, đề xuất thường xuyên, kịp thời những vấn đề mới cần giải quyết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- Tỉnh y, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Thành viên Tổ chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, TCCV, NC, V.III, PL, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3b), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 101/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ngày 08/03/2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143