Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4117/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4117/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ khoản 3 mục II, Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BL ĐTB&XH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1117/TTr-LĐTBXH ngày 24/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định trách nhiệm đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng như sau:

1. Đối tượng có trách nhiệm đóng góp:

Người nghiện ma túy, vợ hoặc chồng của người nghiện ma túy, cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên và gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện.

2. Chế độ đóng góp:

- Tháng thứ nhất: chi phí điều trị, cắt cơn, giải độc, theo dõi, quản lý, tiền thuốc: 450.000 đồng /người.

- Từ tháng thứ hai trở đi: Phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau giai đoạn cắt cơn, phục hồi: 150.000 đ/người/tháng.

Thời gian cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ít nhất là 6 tháng.

3. Chế độ miễn, giảm và thủ tục miễn, giảm:

a) Đối tượng được miễn, giảm tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác.

- Người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên).

- Người thuộc đối tượng gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng.

b) Mức miễn, giảm: 100% chi phí.

c) Thủ tục miễn, giảm:

- Giấy xác nhận hoặc bản phô tô có công chứng xác nhận là người thuộc đối tượng miễn, giảm.

- Đơn xin miễn, giảm của người nghiện ma túy hoặc thân nhân người nghiện ma túy.

Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được thành lập theo Điều 11, Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ có trách nhiệm: nhận đơn, kiểm tra xác minh và làm văn bản báo cáo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định miễn, giảm cho đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

d) Nguồn kinh phí hỗ trợ miễn giảm:

Hàng năm UBND xã, phường, thị trấn căn cứ đối tượng được miễn giảm tiền thuốc cai nghiện và chi phí tiền thuốc hỗ trợ cơ nghiện, lập dự toán cùng với dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn để trình cấp có thẩm quyền quyết định trong nguồn đảm bảo xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4117/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 quy định trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!