Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88-QĐ năm 1980 sửa đổi Quy định hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Quyết định 1-VPNG năm 1975 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 88-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Cơ Thạch
Ngày ban hành: 21/02/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88-QĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 88 - QĐ  CỦA BỘ NGOẠI GIAO NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1980 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BẢN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1 - VPNG NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 1975 (1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật số 100 - SL/L.002 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định chế độ báo chí;
Căn cứ nghị định số 298 - TTg ngày 9 tháng 7 năm 1957 quy định chi tiết thi hành Luật 100 - SL/L.002 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về chế độ báo chí;
Căn cứ chỉ thị số 67 - TTg ngày 10 tháng 6 năm 1965 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn để có liên quan đến hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài đặt tại Việt Nam;
Căn cứ nghị định số 157 - CP ngày 9 tháng 10 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao;
Để phù hợp với hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Tên nước Việt Nam trong bản Quy định kèm theo quyết định số 1 - VPNG ngày 8 tháng 1 năm 1975 nay sửa là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2 - Điểm b của điều 6 bản Quy định kèm theo quyết định số 1 - VPNG ngày 8 tháng 1 năm 1975 nay sửa đổi như sau: "Không tuyên truyền phá hoại sự nghiệp củng cố hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, làm giảm sút tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu của nhân dân Việt Nam".

Điều 3 - Những điều quy định sửa đổi có hiệu lực kể từ khi Vụ thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao có công hàm thông báo cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 4 - Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) In trong Công báo 1975 - số 1 - trang 12

 

Nguyễn Cơ Thạch

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88-QĐ năm 1980 sửa đổi Quy định hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Quyết định 1-VPNG năm 1975 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status