Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 866/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 866/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 866/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 14/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm“ gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban;

2. Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng Ban thường trực;

3. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó trưởng Ban;

4. Bà Đồng Thị Hữu - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm thành viên;

5. Mời ông Phạm Chí Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên;

6. Mời bà Huỳnh Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm thành viên;

7. Mời bà Trần Thị cẩm Lệ - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm thành viên;

8. Bà Phạm Thị Hoàng Phượng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm thành viên;

9. Đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh làm thành viên;

10. Ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Tân - Chuyên viên phòng Văn bản và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm“ đạt kết quả tốt.

Điều 3. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu về nội dung, bố trí địa điểm và phương tiện phục vụ cho Ban tổ chức cuộc thi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 866/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210