Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2008/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép bảo tàng dân tộc học Việt Nam cho bảo tàng dân tộc học Osaka, Nhật Bản mượn hiện vật để tổ chức trưng bày tại Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 76/2008/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM CHO BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC OSAKA, NHẬT BẢN MƯỢN HIỆN VẬT ĐỂ TỔ CHỨC TRƯNG BÀY TẠI NHẬT BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP , ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132/1998/QĐ-BVHTT , ngày 06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho Bảo tàng Osaka, Nhật Bản mượn 05 hiện vật (có danh sách kèm theo) để tổ chức Trưng bày “Mình và người khác: chân dung từ Châu Âu và Châu Á” tại Nhật Bản.

- Thời gian diễn ra Trưng bày: từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến ngày 29 tháng 3 năm 2009;

- Thời gian đưa hiện vật đi Nhật Bản: từ ngày 02 tháng 9 năm 2008;

- Thời gian nhận hiện vật về đến Việt Nam: trước ngày 20 tháng 4 năm 2009.

Điều 2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Osaka, Nhật Bản thực hiện đúng những điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên liên quan đến việc cho mượn hiện vật.

Điều 3. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển hiện vật và làm thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật theo quy định của pháp luật và yêu cầu về chuyên môn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Phòng Xuất nhập khẩu văn hóa;
- Cục Di sản văn hóa;
- Lưu: VT.2; DSVH.2; HN.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Chiến Thắng

 

DANH MỤC

HIỆN VẬT CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC MANG ĐI TRIỂN LÃM TẠI NHẬT BẢN
Kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số TT

Tên hiện vật

Dân tộc

Kích thước

Chất liệu

Niên đại

Số đăng ký

Ảnh hiện vật

1

Tranh nhảy đầm

Việt

R: 45cm;

c: 36cm

Giấy

Thế kỷ 20

05.07.1-1

  

2

Tranh Quốc khánh Pháp

Việt

R: 60cm;

c: 45cm

Giấy

Thế kỷ 20

05.07.3

3

Đĩa

Việt

Đk: 13.2cm; c: 2cm

Gốm

Thế kỷ 20

02.07.44-2

4

Ván in tranh

Việt

R: 44cm;

c: 51,5cm

Gỗ

Thế kỷ 20

96.24.4-1

5

Tranh duyệt binh

Việt

R: 67cm;

c: 37cm

Giấy

Thế kỷ 20

05.07.2-1

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2008/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép bảo tàng dân tộc học Việt Nam cho bảo tàng dân tộc học Osaka, Nhật Bản mượn hiện vật để tổ chức trưng bày tại Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155