Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7-CT năm 1987 về cờ thưởng thi đua trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 7-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 03/01/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7-CT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CỜ THƯỞNG THI ĐUA TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM (1986 - 1990)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 80-CP ngày 13-5-1964 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ thưởng thi đua;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua Trung ương;
Để động viên phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa trong kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Bộ trưởng thưởng cờ luân lưu cho đơn vị dẫn đầu thi đua của mỗi ngành kinh tế kỹ thuật hoặc nghiệp vụ thuộc Bộ, Uỷ ban Nhà nước và cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Khắc phục khó khăn, có nhiều tiến bộ trong đổi mới quản lý kinh tế kỹ thuật và nghiệp vụ, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

b) Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, chế độ, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

c) Tổ chức tốt đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động.

d) Tổ chức tốt phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa của đơn vị.

Cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng được xét hàng năm do thủ trưởng ngành đề nghị, có sự nhất trí của Uỷ ban Nhân dân tỉnh sở tại và làm xong trước ngày 1-5 năm sau.

Điều 2. Việc thưởng cờ của Hội đồng Bộ trưởng cho tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương thực hiện tốt giao ước thi đua, đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu thi đua khu vực vẫn thực hiện theo Quyết định số 245-CT ngày 7-11-1981.

Điều 3. Số lượng cờ và đối tượng được thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng, cờ của Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương do Trưởng ban Ban Thi đua Trung ương và Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh cùng thoả thuận đề nghị hàng năm.

Điều 4. Ngoài 3 loại cờ nói trên và cờ tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, các cơ quan, đơn vị không được tự ý đặt ra các loại cờ khác để thưởng thi đua. Cờ đuôi nheo để thưởng thi đua thôi không dùng nữa.

Điều 5. Kích thước và chữ đề cho các loại cờ như đã quy định nay chỉ dùng một lớp vải đỏ, in chữ mầu vàng, tua dùng sợi mầu vàng.

Điều 6. Trưởng Ban Ban Thi đua Trung ương hướng dẫn cụ thể thi hành Quyết định này.

Điều 7. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7-CT năm 1987 về cờ thưởng thi đua trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175