Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 656/QĐ-TTg năm 2008 về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 656/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 656/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Tờ trình số 103/TTr-ĐCT ngày 25 tháng 02 năm 2008, số 134/TTr-TNVN ngày 01 tháng 02 năm 2008, số 101/TTr-TA ngày 31 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 670/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 7 cá nhân thuộc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,Tòa án nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam,Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
-TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).12

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-TTg, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

2. Bà Hứa Thị Sắc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban, Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

3. Bà Bùi Thị Kim Quế, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

4. Ông Đỗ Văn Bắc, Trưởng phòng, phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

II. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM:

1. Ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam;

2. Ông Ngô Xuân Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty phát triển Phát thanh - Truyền hình thông tin EMI.co, Đài Tiếng nói Việt Nam.

III. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO:

1. Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 656/QĐ-TTg năm 2008 về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145