Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 651/QĐ-BTTTT năm 2010 ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 651/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 10/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 651/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ LIÊN HOAN ẢNH - PHÓNG SỰ - PHIM TÀI LIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BTTTT ngày 06/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi Triển lãm Ảnh và Liên hoan phóng sự - phim tài liệu về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thể lệ Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN năm 2010”.

Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Liên hoan theo Thể lệ này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp;
- Các thành viên BCĐ, BTC Liên hoan;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục PTTH(35)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Quý Doãn

 

THỂ LỆ

LIÊN HOAN ẢNH - PHÓNG SỰ - PHIM TÀI LIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 651 /QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Những quy định chung

1. Các tổ chức, cá nhân tham dự Liên hoan trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ được ban hành.

2. Mọi thông tin về Liên hoan được công bố công khai trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông http://mic.gov.vn; website của Ban thư ký ASEAN; website của các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước nước ASEAN; trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam và các nước ASEAN.

3. Thể lệ này quy định các hoạt động tổ chức Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN năm 2010.

Điều 2. Mục đích Liên hoan

1. Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và quá trình xây dựng, phát triển của các quốc gia trong khối ASEAN.

2. Tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

3. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và thực hiện hiến chương ASEAN.

4. Chào mừng năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 15 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

Điều 3. Chủ đề của các tác phẩm tham gia Liên hoan

Đất nước và con người các quốc gia ASEAN

Điều 4. Tiêu chí nội dung của Liên hoan

- Giới thiệu một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển

- Giới thiệu những thành tựu nổi bật, những danh lam thắng cảnh và nét đặc sắc, độc đáo về văn hóa cũng như những phẩm chất tốt đẹp của con người ở các quốc gia trong khối ASEAN.

- Giới thiệu những nét đẹp trong quá trình đoàn kết và hợp tác giữa các nước ASEAN.

Điều 5. Thể loại dự thi, đối tượng dự thi và phạm vi áp dụng

1. Địa điểm tổ chức Liên hoan: Tại Việt Nam.

2. Thể loại dự thi: Ảnh, nhóm ảnh; phóng sự; phim tài liệu.

3. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tác giả mang quốc tịch các quốc gia thành viên ASEAN.

Phạm vi đề tài: Tác phẩm có đề tài phản ánh về đất nước, con người và quá trình đoàn kết, hợp tác, phát triển của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký không được gửi tác phẩm tham gia Liên hoan.

Điều 6. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

1. Yêu cầu chung

a) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin liên quan đến xuất xứ của tác phẩm (thời gian sản xuất, địa điểm, bản quyền,...).

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên lạc. Mỗi tác phẩm kèm theo một Phiếu tác phẩm điền đầy đủ thông tin (theo mẫu):

 

Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu ASEAN 2010

PHIẾU TÁC PHẨM

Họ tên (tổ chức, cá nhân, tác giả, đại diện nhóm tác giả): ..........................Nam/Nữ:.............

Quốc tịch:..................................

Địa chỉ: Số nhà................Đường (phố)..................................................................

Quận.................................Tỉnh (Thành phố)...........................Nước.......................

Điện thoại:........................ Fax:............................Email:..........................................

Tên tác phẩm:..........................................................................................................

Thời gian/Địa điểm sáng tác của tác phẩm:.............................................................

Tổng số Ảnh, nhóm Ảnh(file ảnh)/Phóng sự/Phim Tài liệu:.....................................

Chất liệu:

- Ảnh, nhóm Ảnh:           Màu □               Đen trắng □

- Phóng sự □ /Phim Tài liệu □

 +) Băng, Đĩa:               Betacam SP □   DVD □

 +) Độ phân giải:            SDTV □                 HDTV □

 +) Khuôn hình:              4/3 □                 16/9 □

(Tác giả điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và đính kèm theo tác phấm)

+ Ảnh chân dung hoặc ảnh tác nghiệp trong quá trình sáng tác tác phẩm của tác giả hoặc nhóm tác giả.

+ Ảnh tiêu biểu về nhân vật, bối cảnh trong phóng sự, phim tài liệu (nếu có)

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm (viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASEAN thì phải được dịch sang tiếng Anh) (từ 15 đến 20 dòng).

+ Tóm tắt thành tựu sáng tác của tác giả hoặc nhóm tác giả.

c) Các tác phẩm tham gia dự thi phải được Tiểu ban Văn hoá hoặc Tiểu ban Thông tin của quốc gia thành viên ASEAN mà tác giả mang quốc tịch giới thiệu.

d) Các tác phẩm tham gia dự thi phải là những tác phẩm chưa tham dự cuộc thi quốc tế nào.

2. Yêu cầu riêng đối với mỗi thể loại

2.1. Đối với tác phẩm Ảnh, nhóm Ảnh

- Số lượng Ảnh, nhóm Ảnh: Mỗi tác giả (tổ chức, nhóm tác giả, cá nhân) gửi dự thi tối đa 05 tác phẩm.

- Quy cách:

+ Chất liệu ảnh, nhóm ảnh: Màu hoặc đen trắng

+ Bản in - khổ ảnh: 30 x 40 (cm) hoặc 30 x 45 (cm)

+ Bản mềm (file ảnh) với thông số kỹ thuật tối thiểu:

Chiều rộng = 3000 pixel, chiều cao = 2000 pixel.

Đuôi jpg

Độ phân giải 300 pixel

- Tên tác phẩm; lời dẫn; lời chú thích (viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASEAN thì phải được dịch sang tiếng Anh).

- Lời dẫn có độ dài từ 150 đến 300 từ (nếu có).

- Lời chú thích cho từng ảnh, nhóm ảnh ngắn gọn, súc tích.

- Ảnh, nhóm Ảnh chụp từ năm 2005 trở lại đây.

- Ảnh, nhóm Ảnh và files ảnh nguyên gốc. Không chấp nhận ảnh, nhóm ảnh đã qua kỹ thuật dàn dựng, chắp ghép, sử dụng kỹ xảo vi tính hoặc kỹ xảo buồng tối làm sai bản chất của sự kiện, sự vật, hiện tượng.

2.2. Đối với tác phẩm Phóng sự, Phim Tài liệu

- Mỗi tác giả (cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức) gửi dự thi tối đa không quá 05 tác phẩm (Phóng sự/Phim Tài liệu).

- Tên phóng sự, phim tài liệu (viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASEAN thì phải được dịch sang tiếng Anh).

- Thời lượng: Tối đa mỗi tác phẩm không quá 30 phút.

- Chất liệu: Đĩa DVD hoặc băng Betacam SP

- Hệ màu: PAL

- Độ phân giải: SDTV, HDTV

- Khuôn hình: 4/3 hoặc 16/9

- Thuyết minh bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia phải có phụ đề tiếng Anh (có bản thuyết minh in trên giấy kèm theo).

Điều 7. Ban Tổ chức Liên hoan

Ban Tổ chức Liên hoan do Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (- CPI) - Bộ Thông tin và Truyền thông - 61Bis Phố Thợ Nhuộm, Hà Nội, Việt Nam.

- E-mail: festivalasean.vn2010@mic.gov.vn

- Điện thoại: (844) 38244630 ; (844)38245621

- Fax: (844)38250546

Điều 8. Nộp tác phẩm tham dự Liên hoan

1. Hồ sơ tham dự phải đóng gói kín, phía ngoài ghi tên tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả dự thi, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số lượng tác phẩm và thành phần hồ sơ có bên trong.

2. Nơi nhận hồ sơ :

Tác phẩm của các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả được chuyển phát qua đường bưu điện gửi về Ban Tổ chức, trên bao bì ghi rõ:

Tác phẩm tham dự Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu ASEAN 2010”

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (- CPI)- Bộ Thông tin và Truyền thông - 61Bis Phố Thợ Nhuộm, Hà Nội, Việt Nam.

- E-mail: festivalasean.vn2010@mic.gov.vn

- Điện thoại: (844) 38244630 ; (844)38245621

- Fax: (844)38250546

Điều 9. Thời gian thực hiện

1. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày họp báo phát động Liên hoan.

2. Thời gian kết thúc nhận tác phẩm tham gia dự thi: hết ngày 15/9/2010 (theo dấu bưu diện).

3. Tổ chức chấm sơ khảo tác phẩm: Từ ngày 16/9 đến 28/9/2010.

4. Tổ chức chấm chung khảo tác phẩm: Từ ngày 14/10 đến 19/10/2010.

5. Công bố, trao giải thưởng và tổng kết Liên hoan: 20/10/2010.

Ban Tổ chức có thể thay đổi, điều chỉnh lịch cho phù hợp với thực tế. Nếu có thay đổi sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhóm tham dự.

Điều 10. Giải thưởng Liên hoan

1. Tác giả của tất cả các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Liên hoan được mời dự lễ trao giải, nhận kỷ niệm chương và bằng chứng nhận của Ban Tổ chức.

2. Cơ cấu các giải thưởng và hình thức khen thưởng

a) Cơ cấu giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải khuyến khích (mỗi thể loại).

b) Hình thức:

- Giải nhất: Bao gồm Cúp hoặc Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận

- Giải nhì: Bao gồm Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương

- Giải ba: Bao gồm Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương

- Giải khuyến khích: Bao gồm Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương

+) Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của các tác phẩm. Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan là quyết định cuối cùng.

+) Bằng khen, chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Ban Tổ chức Liên hoan trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp bằng chứng nhận cho các nhóm tác giả và cá nhân có tác phẩm đoạt giải.

c) Hình thức khen thưởng riêng dành cho các tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt trong cuộc thi là Bằng khen.

Điều 11. Hội đồng Giám khảo

1. Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổ chức, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan quyết định thành lập Hội đồng giám khảo (gồm Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo), Tổ Thư ký.

2. Hội đồng Giám khảo hoạt động độc lập, khách quan, công tâm và theo đúng quy định của Thể lệ này.

3. Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo giúp Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan lựa chọn những tác phẩm tham dự vào vòng chung khảo.

Tất cả tác phẩm gửi về Liên hoan nếu không vi phạm các quy định của Thể lệ này đều được chấm vòng sơ khảo để chọn những tác phẩm dự thi vòng chung khảo.

4. Thành viên hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và hội đồng Giám khảo vòng chung khảo là những chuyên gia có uy tín của Việt Nam, các nước ASEAN, ngoài ASEAN.

Điều 12. Tổ chức chấm tác phẩm

1. Vòng sơ khảo:

a) Ban Tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, tiêu chí và cách thức chấm điểm trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt

b) Tổ Thư ký có trách nhiệm rà soát tính hợp lệ của các tác phẩm tham gia dự thi, tổng hợp và gửi tất cả hồ sơ đến thành viên hội đồng Giám khảo.

c) Các thành viên hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế của Ban Tổ chức và nộp phiếu chấm thi cho Tổ thư ký.

d) Tổ thư ký tổng hợp các hồ sơ có số điểm đạt yêu cầu để vào vòng chung khảo, báo cáo Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức công bố công khai với Hội đồng sơ khảo về kết quả cuối cùng trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào kết quả chấm của hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định các tác phẩm vào dự thi vòng chung khảo.

2. Vòng chung khảo:

a) Ban Tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, tiêu chí và cách thức chấm trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

b) Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Tổ thư ký lập báo cáo tóm tắt nội dung, số điểm của những tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

c) Các thành viên hội đồng Giám khảo vòng chung khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế của Ban Tổ chức và nộp phiếu chấm điểm cho Tổ thư ký.

d) Tổ thư ký tổng hợp các phiếu chấm điểm của hội đồng Giám khảo, báo cáo Ban Tổ chức.

e) Căn cứ vào điểm số cuối cùng của các thành viên hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đề nghị số lượng giải thưởng, tác phẩm đoạt giải và hình thức khen thưởng cụ thể, trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 13. Công bố và trao giải thưởng

1. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều được công bố trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, website phục vụ năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. Lễ tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan được tổ chức nhân sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội (Tháng 10/2010).

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Với mục tiêu của Liên hoan là quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại về kết quả của Liên hoan.

Ban Tổ chức chỉ xem xét những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu ý tưởng, sở hữu bản quyền của tác phẩm đạt giải thưởng.

2. Bất kỳ một cá nhân nào phát hiện ra tác phẩm được giải thưởng chính thức có vi phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo bằng văn bản cho Ban Tổ chức.

Thông báo này có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức.

Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố và trao giải thưởng. Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản trên đều không được Ban Tổ chức xem xét giải quyết.

3. Nếu xác định tác phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ quyết định thu hồi giải thưởng và các lợi ích vật chất từ giải thưởng và thông báo cho các nước trong khối ASEAN.

Điều 15. Quy định về bản quyền tác phẩm

1. Tác phẩm tham dự Liên hoan phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu bản quyền tác giả, tác phẩm của các quốc gia ASEAN và công ước quốc tế.

2. Tất cả các tác phẩm tham gia (kể cả tác phẩm không đạt giải thưởng) được Ban Tổ chức khai thác với mục tiêu quảng bá phục vụ quyền lợi cộng đồng ASEAN với tinh thần chia sẻ thông tin và phi lợi nhuận; tác phẩm sẽ được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào trong hoạt động truyền thông của ASEAN.

Điều 16. Nguồn tài chính tổ chức liên hoan

- Từ nguồn ngân sách.

- Từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng ASEAN.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Liên hoan.

2. Các tác giả tham dự, thành viên hội đồng sơ khảo, thành viên hội đồng chung khảo và những cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Thể lệ này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 651/QĐ-BTTTT năm 2010 ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh - Phóng sự - Phim Tài liệu về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127