Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 649/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 649/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 589/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng 65 Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị nhất, nhì, ba đã được bình chọn trong các cụm, khối thi đua toàn quốc năm 2007 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng: 30 triệu đồng cho đơn vị xếp thứ nhất, 20 triệu đồng cho đơn vị xếp thứ nhì, 10 triệu đồng cho đơn vị xếp thứ ba.

Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương:

- Giải Nhất: Thành phố Hồ Chí Minh

- Giải Nhì:          + Thành phố Hải Phòng

+ Thành phố Đà Nẵng

2. Cụm 10 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng:

- Giải Nhất: tỉnh Ninh Bình

- Giải Nhì: tỉnh Bắc Ninh

- Giải Ba:          + Tỉnh Quảng Ninh

+ Tỉnh Nam Định

3. Cụm 5 tỉnh Tây Nguyên

- Giải Nhất: tỉnh Gia Lai

- Giải Nhì:          + Tỉnh Đăk Lăk

+ Tỉnh Kon Tum

4. Cụm 7 tỉnh Biên giới phía Bắc:

- Giải Nhất: tỉnh Hà Giang

- Giải Nhì: tỉnh Lạng Sơn

- Giải Ba: tỉnh Điện Biên

5. Cụm 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc:

- Giải Nhất: tỉnh Phú Thọ

- Giải Nhì: tỉnh Thái Nguyên

- Giải Ba:          + Tỉnh Bắc Giang

+ Tỉnh Hòa Bình

6. Cụm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ:

- Giải Nhất: tỉnh Nghệ An

- Giải Nhì: tỉnh Hà Tĩnh

- Giải Ba: tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Cụm 7 tỉnh Duyên hải Miền Trung:

- Giải Nhất: tỉnh Quảng Ngãi

- Giải Nhì: tỉnh Quảng Nam

- Giải Ba:          + Tỉnh Phú Yên

+ Tỉnh Bình Định

8. Cụm 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ:

- Giải Nhất: tỉnh Đồng Tháp

- Giải Nhì:          + Tỉnh An Giang

+ Tỉnh Tiền Giang

- Giải Ba:          + Tỉnh Bến Tre

+ Tỉnh Sóc Trăng

+ Tỉnh Long An

9. Cụm 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ:

- Giải Nhất: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Giải Nhì: tỉnh Đồng Nai

10. Khối các Ban Đảng:

- Giải Nhất: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- Giải Nhì: + Ban Tổ chức Trung ương

- Giải Ba:          + Ban Dân vận Trung ương

+ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

11. Khối các Tổ chức Chính trị xã hội:

- Giải Nhất: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- Giải Nhì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Giải Ba: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

12. Khối các Bộ, ngành Tổng hợp:

- Giải Nhất: Văn phòng Chủ tịch nước

- Giải Nhì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Giải Ba:          + Văn phòng Quốc hội

+ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

13. Khối các Bộ, ngành nội chính:

- Giải Nhất: Bộ Nội vụ

- Giải Nhì: Bộ Quốc phòng

- Giải Ba:          + Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

+ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

14. Khối các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội:

- Giải Nhất: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Giải Nhì: Bộ Ngoại giao

- Giải Ba:          + Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo

15. Khối các ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội:

- Giải Nhất: Thông tấn xã Việt Nam

- Giải Nhì: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Giải Ba:          + Đài Truyền hình Việt Nam

+ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

16. Khối các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước:

- Giải Nhất: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Giải Nhì:          +Tập đoàn Dệt May Việt Nam

+Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

- Giải Ba:          + Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

+ Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

+ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

17. Khối các Bộ, ngành Kinh tế:

- Giải Nhất: Bộ Công Thương

- Giải Nhì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giải Ba: Bộ Xây dựng

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219