Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2002/QĐ-UB về việc nâng cấp Đoàn Chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 62/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 25/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI "VỀ VIỆC NÂNG CẤP ĐOÀN CHÈO HÀ NỘI THÀNH NHÀ HÁT CHÈO HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Công văn số 64/NTBD ngày 19/02/2002 của Cục nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa thông tin về việc nâng cấp Đoàn chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Nọi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nâng cấp Đoàn chèo Hà Nội thành Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và thông tin Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế : CHEO HA NOI THEATRE.

- Trụ sở đặt tại : số 15 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 04.9437361; Fax : 04.943 4205.

Điều 2 : Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế của Nhà hát chèo Hà Nội.

I. Chức năng, nhiệm vụ :

1. Chức năng : Nhà hát Chèo Hà Nội là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố Hà Nội, trong hệ thống tổ chức văn hóa nghệ thuật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chèo đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân; Là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, góp phần tích cực bảo tồn và phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

2. Nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng chương trình kịch mục của loại hình nghệ thuật sân khấu Chèo, tổ chức biểu diễn với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao, phục vụ nhân dân Thủ đô và đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước;

2.2. Nghiên cứu, khôi phục và thử nghiệm các sáng tác mới, phong cách biểu diễn của nghệ thuật chèo. Bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo truyền thống;

2.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho diễn viên và các thành viên khác của nhà hát. Tham gia đào tạo hạt nhân văn hoá văn nghệ cho các đội văn nghệ của đơn vị trong thành phố và các cơ sở nghiệp dư khác về nghệ thuật sân khấu chèo.

2.4. Tích cực mở rộng mối quan hệ giao lưu học tập với các đoàn nghệ thuật, các nhà hát kịch ở trong nước và ở nước ngoài.

2.5. Giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, hợp tác trong biểu diễn nghệ thuật xây dựng Nhà hát Chèo là một đơn vị nghệ thuật vững mạnh của Thủ đô. Thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Thành phố giao.

II. Tổ chức, biên chế của Nhà hát Chèo Hà Nội :

- Có Giám đốc; 1-2 Phó Giám đốc được bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

- Các Đoàn và các phòng, ban nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin quyết định theo nguyên tắc bảo đảm tổ chức gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động của Nhà hát được Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét và giao chỉ tiêu hàng năm. Cụ thể :

- Biên chế cán bộ, công chức, diễn viên, nhân viên được hưởng quỹ tiền lương từ nguồn ngân sách nhà nước, là : 55 (năm mươi năm) người;

- Hợp đồng lao động dài hạn : Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của nhà hát Chèo, theo đề nghị của Giám đốc Sở văn hoá và Thông tin, Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ quỹ tiền công lao động để giúp nhà hát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Ngoài số biên chế và hợp đồng lao động được hưởng quỹ tiền lương và quỹ tiền công từ nguồn ngân sách cảu nhà nước, nhà hát Chèo được phép sử dụng một số lao động hợp đồng thời vụ hưởng tiền công lấy từ nguồn thu bán vé và các nguồn thu khác của Nhà hát. Chế độ tiền lương, tiền công và các chính sách khác (BHXH, BHYT...) của các hợp đồng lao động được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố tiến hành việc tiếp nhận cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động vào làm việc tại nhà hát Chèo.

Điều 3: Nhà hát Chèo Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở : Văn hóa thông tin, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá và Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2002/QĐ-UB về việc nâng cấp Đoàn Chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112