Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 617/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 617/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 03/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013 (TỪ NGÀY 01/6/2013 ĐẾN NGÀY 30/6/2013)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số: 1271/LĐTBXH-BVCSTE ngày 12/4/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 401/TTr-LĐTBXH ngày 18/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới.

- Huy động sự góp sức của toàn xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp nghỉ hè do thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

II. NỘI DUNG

* Chủ đề của tháng Hành động vì trẻ em năm 2013 là: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

- Tổ chức truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em lồng ghép trong các hoạt động nhân năm Gia đình Việt Nam, Phong trào Thanh niên tình nguyện và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Lễ vào hè, ngày Gia đình Việt Nam 28/6...; tổ chức gặp mặt, biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên; biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, tận tụy đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Mời lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng, thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; khai trương, triển khai các công trình dành cho trẻ em.

- Tăng cường thông tin, tổ chức các diễn đàn đối thoại, bình luận, định hướng về đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; trách nhiệm của các Ban, Ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; các bài học, kinh nghiệm, sáng kiến; các thách thức, cản trở đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới; đặc biệt về các chủ trương, chính sách, các nguồn vận động xã hội, các công trình phúc lợi cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

* Các khẩu hiệu và thông điệp tuyên truyền:

- Tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đến trường.

- Trẻ em - niềm hạnh phúc của mỗi gia đình.

- Tình nguyện vì trẻ em - vì hiện tại và tương lai.

- Đầu tư cho trẻ em để phát triển bền vững.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Chung tay góp sức vì sự no ấm của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

- Hướng tới một xã hội không có trẻ em nghèo khó và thất học.

- Vì tương lai của đất nước hãy chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

2. Tổ chức Lễ phát động tháng Hành động vì trẻ em: Từ tuần thứ tư của tháng 5 đến tuần đầu của tháng 6/2013.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và mùa hè an toàn, lành mạnh

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như: Thi các trò chơi dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, góp phần hạn chế trẻ em sa đà vào các trò chơi mang tính bạo lực, tham gia các vụ việc gây mất trật tự nơi công cộng và các tệ nạn xã hội khác. Tạo điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham quan, du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao. Định hướng, giáo dục trẻ em gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, có bản lĩnh và kiến thức để tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại, văn hóa nhập ngoại; không sử dụng, chơi trò chơi, đồ chơi phản văn hóa, bạo lực, khiêu dâm, có chất độc hại và không thân thiện với môi trường.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các trẻ em khác để tăng cường sự tự tin, hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng.

- Giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh rơi vào tệ nạn xã hội; các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị bóc lột lao động; phòng tránh tai nạn thương tích (đặc biệt các tai nạn giao thông, đuối nước), tham gia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích.

4. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp hoặc ủng hộ để xây dựng các công trình phúc lợi, tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật.

- Vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em:

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp trung ương, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đóng góp theo đơn vị và nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Tài khoản số: 3751.0.902.4643 - tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn hoặc tài khoản số: 10201- 000159733-2 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Bắc Kạn).

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các Ban, Ngành, đoàn thể cấp huyện, thị xã, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn thu theo đơn vị và nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thị xã.

+ Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn; các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh và các hộ khác trên địa bàn đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.

+ Công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hoặc Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thị xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2013.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuyên truyền về chủ đề, mục đích, khẩu hiệu, thông điệp tháng Hành động vì trẻ em.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các huyện, thị xã.

- Tham mưu tổ chức thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6.

- Tổng hợp kết quả hoạt động trong tháng Hành động vì trẻ em.

2. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể

- Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong tháng Hành động vì trẻ em.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thực hiện việc giao, nhận, xác định trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh, đặc biệt học sinh gia đình nghèo, học sinh miền núi, học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật trong kỳ nghỉ hè.

- Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan đơn vị hưởng ứng các hoạt động trong tháng Hành động vì trẻ em, tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tặng quà, trao thưởng cho trẻ em có thành tích xuất sắc trong học tập vào dịp hè, đặc biệt là ngày tết Thiếu nhi 1/6.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tháng Hành động vì trẻ em năm 2013.

- Tổ chức lễ phát động tháng Hành động vì trẻ em tại huyện, thị xã.

+ Thời gian: Từ tuần thứ tư của tháng 5 đến tuần đầu của tháng 6/2013

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các Ban, Ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm và trẻ em địa bàn.

+ Nội dung: Chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân; cam kết của các Ban, Ngành, đoàn thể đối với việc tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Huy động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Tăng cường công tác truyền thông dưới nhiều hình thức như treo băng ron, panô, áp phích tại các cơ quan công sở, Ủy ban nhân dân các xã, trường học và các khu dân cư về các thông điệp của tháng Hành động vì trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè, đặc biệt trong dịp tết thiếu nhi 1/6.

- Chỉ đạo tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp để hưởng ứng diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. Duy trì và phát triển các mô hình hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong trên địa bàn dân cư, các câu lạc bộ, các nhóm trẻ em. Giáo dục, hướng dẫn trẻ em kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, làm việc nhóm, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi.

- Vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tích cực tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Gây quỹ tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật.

- Phân công cán bộ phối hợp và giám sát các hoạt động tại các xã, phường, thị trấn.

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng Hành động vì trẻ em.

- Tổng kết các hoạt động của tháng Hành động vì trẻ em năm 2013.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Trên cơ sở Kế hoạch này các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về kết quả thực hiện chậm nhất ngày 08/7/2013 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 617/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69