Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội và chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức giữ chức danh Chủ tịch Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 497/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÁC HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/NĐ-CP ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 199/TCCP ngày 06/5/1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 199a/TTr-SNV ngày 16/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Chế độ thù lao áp dụng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

b) Chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội hưởng chế độ thù lao, gồm: 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch chuyên trách.

2. Chế độ thù lao

a) Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được công nhận là hội đặc thù, như sau:

Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: Chủ tịch: 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch: 2,5 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố: Chủ tịch: 2,0 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch: 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b) Các hội còn lại (hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh; trong huyện, thành phố; trong xã, phường, thị trấn): Căn cứ nguồn kinh phí hoạt động của hội, Ban Chấp hành hội quy định mức thù lao cho cán bộ lãnh đạo chuyên trách đã nghỉ hưu đảm bảo tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hội.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù do Ngân sách Nhà nước đảm bảo, như sau:

Lãnh đạo hội chuyên trách cấp tỉnh do Ngân sách tỉnh cấp hàng năm.

Lãnh đạo hội chuyên trách cấp huyện do Ngân sách huyện cấp hàng năm.

b) Các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do hội tự bảo đảm.

Điều 2. Chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ đối với Chủ tịch các hội:

Chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức (theo quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ) là Chủ tịch các hội: 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được hưởng từ ngày 01/01/2012.

2. Chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức là Chủ tịch chuyên trách hội được hưởng từ ngày 01/5/2011 (người giữ chức vụ Chủ tịch hội sau ngày 01/5/2011 được hưởng chế độ phụ cấp công vụ kể từ ngày giữ chức vụ Chủ tịch hội).

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội và chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức giữ chức danh Chủ tịch Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17