Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 479/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, xã hội bắt buộc bị ốm, chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 479/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 27/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 479/2011/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC BỊ ỐM, BỊ CHẾT, BỊ TAI NẠN TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 1880/TTr-BCH ngày 15/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

2. Chế độ hưởng trợ cấp:

a) Bị ốm:

Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

Được trợ cấp tiền ăn tại thời điểm bị ốm theo tiêu chuẩn ăn của chiến sỹ bộ binh tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Thời gian hưởng trợ cấp tiền ăn, tối đa không quá 30 ngày cho một lần chữa bệnh và mỗi lần bị ốm.

b) Bị chết: Gia đình hoặc người tổ chức mai táng được hỗ trợ tiền mai táng theo quy định tại khoản 2 Điều 42, điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

c) Bị tai nạn:

Được thanh toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được trợ cấp tiền ăn, thời gian hưởng trợ cấp tiền ăn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

Các chế độ trợ cấp khác, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính.

3. Trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

Điều 2. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của ngân sách xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 479/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, xã hội bắt buộc bị ốm, chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54