Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 474/QĐ-VHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Toán
Ngày ban hành: 16/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-VHTT

Hạ Long, ngày 16 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG VĂN THỂ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO TRÊN BĂNG RÔN

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ Văn hóa Thông tin thuộc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giấy phép quảng cáo trên băng rôn tại địa bàn thuộc phòng quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 (Kèm theo hướng dẫn thực hiện).

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng: HCTC, QLNV, KHTV và Trưởng phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy (Để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp)
- Trưởng phòng HCTC, QLNV, KHTV, Thanh tra Sở
- Trưởng phòng văn thể các huyện, thị xã, thành phố (Thực hiện).
- Lưu VP.

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Lê Toán

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 474/QĐ-VHTT ngày 16/06/2004 về ủy quyền cho Trưởng phòng Văn thể huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép quảng cáo trên băng rôn do Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.567

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196