Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4487/2003/QĐ-UB về việc Công nhận quận 10 không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 1992-2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4487/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4487/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG NHẬN QUẬN 10 KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO THEO TIÊU CHÍ CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 1992-2003

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005”;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 22 tháng 12 năm 1996 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo ở thành phố từ nay đến năm 2000 ;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân quận 10 tại công văn số 6151/UB-VX ngày 07 tháng 10 năm 2003 và của Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố tại tờ trình số 05/TT-BCĐ ngày 14 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay công nhận quận 10 là địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 1992-2003.

Điều 2.- ủy ban nhân dân quận 10 tiếp tục chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức hỗ trợ, chăm lo có hiệu quả cho số hộ nghèo được bảo lưu của chương trình Xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận không để tái nghèo ; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo theo mục tiêu giai đoạn 2004-2010 của thành phố ; đảm bảo cho việc giảm nghèo toàn diện và bền vững, góp phần thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo trên địa bàn quận.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 10 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ LĐ-TB và XH
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU và các Ban TU
- Các Ban của HĐND. TP
- UBMTTQ. VN/TP
- Các Đoàn thể
- Các Sở Ngành thành phố
- UBND các Quận Huyện
- TT. BCĐ XĐGN và VL/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-LC)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4487/2003/QĐ-UB về việc Công nhận quận 10 không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 1992-2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53