Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cấm tụ tập đông người, ghi âm, hình, chụp ảnh trên đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự công cộng địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An

Số hiệu: 42/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 13/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN AN, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 304/TTr-CAT(PV11) ngày 25/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm tụ tập đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự công cộng địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1- Đường Nguyễn Huệ: đoạn từ ngã tư Nguyễn Huệ - Trương Định đến Cầu Dây.

2- Đường Trương Định: đoạn từ ngã tư Trương Định - Nguyễn Huệ đến trụ sở Tỉnh ủy.

3- Đường Lý Thường Kiệt.

4- Đường Phan Bội Châu.

5- Đường Trương Công Xưởng: đoạn từ ngã tư Trương Công Xưởng - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trương Công Xưởng - Nguyễn Huệ.

6- Đường Trần Hưng Đạo: đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Huệ.

- Thời gian cấm tụ tập đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường nêu trên là 24/24 giờ.

Điều 2. Mọi hoạt động tụ tập đông người, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực quy định tại Điều 1 quyết định này đều phải xin phép và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Mọi hành vi vi phạm quy định tại quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng NC-TCD (2b);
- Lưu: VT, CA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cấm tụ tập đông người, ghi âm, hình, chụp ảnh trên đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự công cộng địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76