Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4153/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4153/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CỤM TRƯỞNG, PHÓ CỤM TRƯỞNG CÁC CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các đồng chí (có tên trong danh sách kèm theo) làm Cụm trưởng và Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cụm trưởng và Phó Cụm trưởng thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
- Lưu: VT, Vụ Thi đua- Khen thưởng.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

DANH SÁCH

THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ ĐƯỢC CỬ LÀM CỤM TRƯỞNG VÀ PHÓ CỤM TRƯỞNG CÁC CỤM THI ĐUA NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 4153 /QĐ-BTP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. CỤM THI ĐUA SỐ I:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Gồm các đơn vị: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

II. CỤM THI ĐUA SỐ II:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Gồm các đơn vị: Trường Đại học luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

III. CỤM THI ĐUA SỐ III:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm.

Gồm các đơn vị: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Con nuôi, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học pháp lý, Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường Nhà nước, Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia, Cơ quan Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17