Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 382-TTg năm 1995 về ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 382-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 382-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Uỷ ban Thanh niên Việt Nam;
Theo đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong trong sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trước đây và phát huy truyền thống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay lấy ngày 15 tháng 7 hàng năm làm "Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong".

Điều 2. Trong Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức những hoạt động thích hợp nhằm phát huy truyền thống vượt khó, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các thế hệ Thanh niên xung phong đi trước, động viên thế hệ trẻ đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc những công trình, dự án ở những nơi khó khăn, gian khổ, góp phần cùng toàn dân thực hiện đường lối đối mới của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Điều 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 382-TTg

Hanoi, June 30, 1995

 

DECISION

ON "TRADITION DAY OF THE VOLUNTEER YOUTH FORCE"

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Vietnam Youth Committee;
At the proposal of the Standing Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union;
To acknowledge the remarkable contributions of the Volunteer Youth Force to the national liberation and defense in the past, and to promote the traditions in national construction and defense at present,

DECIDES:

Article 1.- To make July the 15th each year the "Tradition Day of the Volunteer Youth Force".

Article 2.- On the Tradition Day of the Volunteer Youth Force, the Ho Chi Minh Communist Youth Union in coordination with the administration at various levels shall organize suitable activities to promote the tradition of overcoming difficulties, courage, cleverness and creativity of the earlier generations of the Volunteer Youth Force, thus encouraging the young generation to carry out and accomplish in an outstanding manner the programs and projects in difficult places in order, together with the entire people, to implement the Party's renewal policy of building a prosperous people, a strong country and a just and civilized society.

Article 3.- The Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Ministers concerned, the Heads of the relevant agencies, the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 382-TTg năm 1995 về ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81