Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 30/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 31/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân Tự vệ số 43/2009/QH12, ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP, ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1085/TTr-BCH, ngày 11/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau

I. Đối tượng đóng góp.

Tất cả các cơ quan, tổ chức và các cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh theo mức đóng góp tại quy định này.

II. Đối tượng không thu

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương và địa phương.

2. Hộ gia đình thuộc diện chính sách.

3. Hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do gặp thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình; lâm vào tình trạng bị phá sản (chỉ không thu trong thời gian gặp khó khăn).

III. Quy định mức đóng góp

1- Hộ gia đình

a) Hộ gia đình không có hoạt động sản xuất kinh doanh

- Ở xã: Tối thiểu 10.000 đồng/hộ/năm.

- Ở phường, thị trấn: Tối thiểu 20.000 đồng/hộ/năm.

b) Hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh

- Có môn bài bậc 1: Tối thiểu 40.000 đồng/hộ/năm.

- Có môn bài bậc 2, bậc 3: Tối thiểu 30.000 đồng/hộ/năm.

- Có môn bài bậc 4 đến bậc 6 và không có môn bài: Tối thiểu 20.000 đồng/ hộ/năm.

2- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đảng, đoàn thể

- Xã, phường, thị trấn: Tối thiểu 20.000 đồng/đơn vị/năm.

- Huyện, thị xã: Tối thiểu 80.000 đồng/đơn vị/năm.

- Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Tối thiểu 100.000 đồng/đơn vị/năm.

3- Cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Doanh nghiệp hạch toán độc lập gồm: Doanh nghiệp Nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp tư nhân; các cơ sở kinh tế của đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng và Đoàn thể, lực lượng vũ trang: Tối thiểu 100.000 đồng/cơ sở/năm.

- Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ; văn phòng đại diện: Tối thiểu 60.000 đồng/đơn vị/năm.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai và kiểm tra việc thực hiện quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0