Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 08 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 269/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 2065/TTr-BNN-VP ngày 31 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 83/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 08 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-TTg ngày 07/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

02. Công đoàn Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

03. Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

04. Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

05. Công ty Chè Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

06. Phòng Nghiên cứu Động lực sông, ven biển và công trình bảo vệ bờ thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

07. Bà Phùng Thị Kim Thoa, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

08. TS. Lê Quốc Doanh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuận nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

09. Ông Vũ Đình Hựu, Trưởng phòng Phòng Thủy văn thuộc Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Bà Phạm Thị Lan Thu, Phó Phân Viện trưởng Phân viên Thú y miền Trung thuộc Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Ông Phạm Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc Thú y Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Ông Lê Quang Thế, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Ông Trần Mạnh Hoài, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

14. Ông Phạm Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 08 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35