Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 267-CT năm 1990 về việc tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 267-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 28/07/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 267-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KỊP THỜI CHO CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật báo chí ban hành ngày 2 tháng 1 năm 1990;
Căn cứ Quyết định số 244-NQ/HĐNN8 ngày 31 tháng 3 năm 1990 về việc thành lập Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch;
Để kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, trước hết của Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về các mặt kinh tế - xã hội, cho Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Trung ương và các báo chí khác ở trung ương và địa phương (gọi tắt là báo chí),

QUYẾT ĐỊNH:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với cơ quan biên tập các báo, đài, nhà xuất bản để thông báo kịp thời về nội dung các chính sách, chủ trương, các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và của các Bộ. Người thông báo trong các cuộc họp này là lãnh đạo bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch hoặc đại diện các Bộ, các ngành có vấn đề cần thông báo.

2. Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và du lịch phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiêm thông tin cho báo chí các quyết đinh, chủ trương của Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí Thứ trưởng này được dự các phiên họp cần thiết của Hội đồng Bộ trưởng, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và các cuộc họp làm việc của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với các ngành, các địa phương, được lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng thường xuyên thông báo các chủ trương, quyết định mới của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngoài các cuộc họp các báo do Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch tổ chức, khi cần thiết các Bộ khác trực tiếp họp với đại diện các báo có liên quan để thông báo cụ thể các quyết định, chủ trương của Bộ.

3. Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phân công một Phó chủ nhiệm thường xuyên thông báo, cung cấp các tài liệu cần thiết cho bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch để thông tin cho báo chí.

4. Các đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 267-CT năm 1990 về việc tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116