Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 262/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 262/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 262/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 2578/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 143/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 05/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Mầm non thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình;

2. Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,

Đã có nhiều thành trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình,

Đã có nhiều thành trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

5. Ông Đinh Phú Trữ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

6. Bà Lê Thị Mùi, Trưởng khoa Khoa Xã hội, Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình;

7. Bà Lê Thị Lệ Giang, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình;

8. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Tổ trưởng Tổ Bộ môn chung, Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình;

9. Ông Phan Xuân Luật, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Đã có nhiều thành trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2001-2002 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

10. Ông Trần Giảng, Trưởng ban Ban Tuyên giao Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

11. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

12. Ông Đỗ Trọng Thái, Trưởng phòng Phòng Phóng viên Kinh tế, Báo Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình;

13. Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Phòng Phóng viên Nội chính-Xây dựng Đảng, Báo Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình,

Đã có nhiều thành trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 262/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112