Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2491/QĐ-UBND 2017 phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa 2035

Số hiệu: 2491/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2491/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NGHĨA TRANG VÙNG TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 44/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 872/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3253/SXD-HT ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, với nội dung chính sau:

1. Phạm vi và đối tượng quy hoạch

- Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (bao gồm 27 huyện, thị xã, thành phố).

- Đối tượng nghiên cứu: Các nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ Sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Đối tượng lập quy hoạch: Giới hạn phạm vi lập quy hoạch của đồ án là các nghĩa trang vùng tnh và nghĩa trang đô thị.

2. Quan điểm và mục tiêu của Quy hoạch

2.1. Quan điểm quy hoạch

- Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch nông thôn mới của các huyện, thị xã, thành phố và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan;

- Phù hợp với các điều kiện địa hình, điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và khả năng khai thác quỹ đất.

- Đáp ứng được nhu cầu táng trước mắt và lâu dài của nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa, đồng thời phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và hướng tới nếp sống văn minh, hiện đại.

- Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phục vụ cho nhiều địa phương khác nhau và sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

2.2. Mục tiêu quy hoạch

- Đánh giá thực trạng quản lý, mai táng, chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh; nêu lên những tồn tại, nguyên nhân và các kinh nghiệm trong quản lý nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng.

- Dự báo nhu cầu táng, nhu cầu sử dụng đất và đề xuất hình thức công nghệ táng; đề xuất phương án quy hoạch địa điểm nghĩa trang cấp vùng tỉnh và nghĩa trang đô thị.

- Đáp ứng các yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang đô thị và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch và dự báo nhu cầu:

Căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa.

Bảng 1. Diện tích đất sử dụng cho mộ phần

Loại mộ phần

Đơn vị tính

Khu vực đô thị

Mộ phần hung táng

m2/mộ phần

5

Mộ phần chôn 1 ln

m2/mộ phần

5

Mộ phần cát táng hoặc chôn cất lọ tro sau hỏa táng

m2/mộ phần

3

Ngăn lưu tro hỏa táng

m2/ngăn

0,125

Bng 2. Dự báo tỷ lệ các hình thức táng theo giai đoạn quy hoạch

TT

Hình thức táng

Đơn vị

Đến 2020

2021-2030

2031-2035

I

Thành phố và các thị xã

%

100

100

100

 

Hung táng có cải táng

%

70

60

40

 

Táng 1 lần

%

5

5

5

 

Hỏa táng

%

25

35

55

II

Các đô thị khác

%

100

100

100

 

Hung táng có cải táng

%

80

70

50

 

Táng 1 lần

%

5

5

5

 

Hỏa táng

%

15

25

45

III

Khu vực nông thôn

%

100

100

100

 

Hung táng có cải táng

%

90

80

60

 

Táng 1 lần

%

5

5

5

 

Hỏa táng

%

5

15

35

IV

Tỷ lệ t vong

%

0,4

0,4

0,4

V

Tlệ tử vong đột biến

K =

1,1

1,1

1,1

VI

Hệ số dự phòng do dịch chuyển nhu cầu táng

K =

1,2

1,2

1,2

Bảng 3. Dự báo nhu cầu táng cho khu vực đô thị

Hạng mục

Giai đoạn

2017- 2020

2021-2030

2031-2035

Tng cng

Số ca tử vong

25.139

112.332

61.783

199.254

Nhu cầu đất mộ đến năm 2035 cho khu vực đô thị khoảng 782.000 m2. Nhu cầu đất nghĩa trang đến năm 2035 cho khu vực đô thị khoảng 200 ha.

4. Định hướng quy hoạch hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ.

4.1. Phân cấp và đề xuất loại hình táng:

- Đối với các nghĩa trang cấp tỉnh: Là các trung tâm an táng, phục vụ nhu cầu an táng, di dời mộ liên đô thị, không giới hạn từng phạm vi hành chính. Là nơi áp dụng các công nghệ táng mới, cách tổ chức nghĩa trang kiểu mẫu. Làm cơ sở phát huy, nhân rộng mô hình tổ chức nghĩa trang, hình thức táng mới phù hợp với sự phát triển của Thanh Hóa: tiết kiệm diện tích đất, hài hòa với cảnh quan, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Khuyến khích áp dụng mô hình nghĩa trang công viên. Các nghĩa trang cấp tỉnh áp dụng loại hình táng đa công nghệ bao gồm: hỏa táng, táng một lần, hung táng, cải táng.

- Đối với các nghĩa trang đô thị: Là trung tâm an táng của đô thị, phục vụ nhu cầu an táng, di dời mộ cho khu vực thị trn, thị trấn huyện lỵ và vùng phụ cận. Nghĩa trang cần được tổ chức xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầy đủ hệ thống hạ tầng, tiết kiệm diện tích đất, hài hòa với cảnh quan, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Khuyến khích áp dụng mô hình nghĩa trang công viên. Các nghĩa trang đô thị áp dụng các hình thức táng: táng 1 lần, hung táng, cải táng. Riêng nghĩa trang thành phố Thanh Hóa có bổ sung hình thức hỏa táng. Các đô thị nhỏ, dự kiến hình thành trong tương lai, xa đô thị trung tâm của huyện giai đoạn ngắn hạn trước mắt sử dụng các nghĩa trang nông thôn hiện có, dài hạn kết hợp sử dụng nghĩa trang đô thị chính của huyện hoặc thực hiện theo quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các nghĩa trang nông thôn: Được xác định cụ thể vị trí trong các quy hoạch nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các nghĩa trang nông thôn áp dụng hình thức hung táng và cải táng.

4.2. Nghĩa trang cấp tỉnh:

Toàn tỉnh quy hoạch 06 nghĩa trang cấp tỉnh như sau:

+ Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng 1: Địa điểm tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 65 ha;

+ Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng 2: Địa điểm tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 40,5 ha;

+ Nghĩa trang thị xã Bỉm Sơn; Địa điểm tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 51 ha;

+ Nghĩa trang KKT Nghi Sơn: Địa điểm tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 51 ha.

+ Nghĩa trang đô thị Lam Sơn - Sao Vàng: Địa điểm tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 40 ha.

+ Nghĩa trang đô thị Ngọc Lặc: Địa điểm tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 14 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1)

4.3. Nghĩa trang tại các đô thị:

Các huyện không nằm trong phạm vi phục vụ nghĩa trang vùng tỉnh, bố trí nghĩa trang cho đô thị trung tâm của huyện. Kết hp sử dụng nghĩa trang này cho các đô thị khác trong huyện. Đối với các đô thị nhỏ, xa trung tâm huyện, bố trí nghĩa trang riêng theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Toàn tỉnh dự kiến bố trí 21 nghĩa trang đô thị chính cho các huyện.

(Chi tiết tại Phụ lục số 2)

4.4. Cơ sở hỏa táng:

Toàn tỉnh Thanh Hóa dự kiến bố trí 05 cơ sở hỏa táng mới, nằm trong các nghĩa trang cấp tỉnh dự kiến (trừ công viên Vĩnh Hằng 2). Đến năm 2035, toàn tỉnh có 06 cơ sở hỏa táng.

(Chi tiết tại phụ lục 3)

4.5. Nhà tang lễ đô thị:

Các đô thị có quy mô dân số từ 20.000 dân trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng, Các đô thị còn lại, khuyến khích xây dựng nhà tang lễ với quy mô thích hợp, kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định.

Đến năm 2035, dự kiến quy hoạch khoảng 29 nhà tang lễ cho các đô thị có dân số từ 20.000 trở lên và vùng phụ cận.

(Chi tiết tại phụ lục 4)

4.6. Định hướng cho khu vực nông thôn:

Các nội dung về nghĩa trang và nhà tang lễ: Thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Các dự án ưu tiên đầu tư và dự kiến nguồn vốn thực hiện quy hoạch

5.1. Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Đầu tư, kêu gọi đầu tư 06 nghĩa trang đô thị cấp tỉnh bao gồm cả hạng mục cơ sở hỏa táng: Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng 1, Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng 2, nghĩa trang thị xã Bỉm Sơn, nghĩa trang KKT Nghi Sơn, nghĩa trang đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, nghĩa trang đô thị Ngọc Lặc.

- Đầu tư, kêu gọi đầu tư 04 nhà tang lễ: Nhà tang lễ thị xã Bỉm Sơn, Nhà tang lễ thành phố Sầm Sơn, Nhà tang lễ KKT Nghi Sơn, Nhà tang lễ đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

5.2. Dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch

- Tổng nhu cầu vốn dự kiến thực hiện quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 dự kiến là 4.520 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư

+ Vốn Ngân sách nhà nước: Chi phí cho các dự án quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng nghĩa trang bằng ngân sách nhà nước, các dự án điều tra cơ bản, các dự án cải tạo môi trường, cải tạo nghĩa trang cũ, tđiểm công nghệ mai táng mới, các chương trình truyền thông và giáo dục.

+ Vốn xã hội hóa: Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đều có thể tham gia đầu tư vào quy hoạch, xây dựng, khai thác và quản lý nghĩa trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

6. Giải pháp thực hiện quy hoạch

6.1. Công tác quản lý Nhà nước:

- Xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Nhà nước quản lý nghĩa trang do nhà nước đầu tư từ ngân sách nhà nước; Tư nhân quản lý nghĩa trang do mình đầu tư.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh để bổ sung vào quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Tăng cường quản lý theo quy hoạch: Kiểm tra theo quy chế quản lý đã được phê duyệt; Đcao trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Kiện toàn bmáy quản lý ở cấp xã, huyện. Mỗi nghĩa trang cần xây dựng quy định quản lý và hoạt động làm cơ sở cho hoạt động và quản lý.

6.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

- Từng bước thay đổi hình thức táng truyền thống sang hình thức hỏa táng, tổ chức lễ tang văn minh.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong nghĩa trang, cơ shỏa táng, nhà tang lễ (hệ thống cấp nước, cấp điện, hệ thống thoát nước...) nhm đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Các khu hung táng trong nghĩa trang: khi thiết kế, thi công xây dựng mộ phần cn tuân thủ theo các quy định hiện hành, có hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ thi hài triệt để, giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm, hạn chế dịch bệnh.

- Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo môi trường theo quy định.

- Có chính sách và chế tài cụ thể đối với việc việc quản lý, giám sát tác động môi trường đồng thời đề ra chương trình và kế hoạch quản lý các hoạt động liên quan đến môi trường.

- Tng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần xây dựng nội quy cho nhân viên làm việc và người đến đưa tang, thăm viếng để hạn chế tác động xấu đến môi trường.

6.3. Giải pháp huy động vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Nhà nước: Chi phí cho các dự án quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng theo nghĩa trang bng ngân sách nhà nước, các dự án điều tra cơ bản, các dự án cải tạo môi trường, cải tạo nghĩa trang cũ, thí điểm công nghệ táng mới, các chương trình truyền thông và giáo dục....

- Huy động xã hội hóa:

+ Đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng, các dịch vụ tang lễ đi kèm theo đúng quy hoạch phê duyệt. Chủ động khai thác khả năng nghĩa trang để thu hồi vốn.

+ Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đều có thể tham gia đầu tư vào quy hoạch, xây dựng, khai thác và quản lý nghĩa trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

6.4. Giải pháp về tuyên truyền:

- UBND các cấp phối hợp với các cơ quan đoàn thể, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quy hoạch đất nghĩa trang, thông qua đó huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội tham gia thực hiện quy hoạch;

- Khuyến khích nhân dân tham gia cất bốc mồ mả đơn lẻ trong các khu dân cư, trong đất canh tác vào nhũng nghĩa trang đã quy hoạch và tham gia bốc cất mồ mở những nghĩa trang cần di dời;

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nhân dân chôn cất phù hợp với phong tục tập quán, đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân trong sử dụng nghĩa trang như đóng các loại phí, lệ phí theo quy định khi có nhu cầu khai thác đất nghĩa trang...

- Giới thiệu những hình thức mai táng theo công nghệ mới để người dân làm quen tiến tới ứng dụng trong các khu nghĩa trang tập trung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dn, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các vướng mc trong quá trình thực hiện Quy hoạch; phối hợp với các ngành và địa phương liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, phân cấp quản lý nghĩa trang; theo dõi và cập nhật các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời;

- Phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ban ngành, địa phương có liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ nghĩa trang đối với hệ thống nghĩa trang được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước;

- Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm hoạt động quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hoạt động quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tng hp, hướng dẫn UBND cấp huyện, xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyển nghĩa trang các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh định kỳ hàng năm về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường đối vi hệ thống nghĩa trang nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, quy định vùng hạn chế, vùng cách ly bảo vệ môi trường theo Quy hoạch tng thnghĩa trang nhân dân của tỉnh được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, lồng ghép các chương trình dự án, huy động nguồn vốn đề xuất UBND tỉnh đầu tư xây dựng nghĩa trang.

- Bảo đảm cân đối vốn đầu tư ngân sách nnước hàng năm để đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy hoạch, dự án được duyệt và nghiên cứu xây dựng phương án, khuyến khích huy động các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống nghĩa trang.

4. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn việc sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng, di chuyển nghĩa trang, chi phí quản lý nghĩa trang, nguồn thu dịch vụ nghĩa trang.

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở Ngành liên quan thẩm định phương án khai thác kinh doanh của nhà đầu tư, trình, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận làm cơ sở cho nhà đầu tư quyết định giá dịch vụ sau khi Dự án đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

5. Sở Lao động thương binh và xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng các chế độ, chính sách xã hội, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết đối với các đối tượng chính sách trong việc táng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

6. Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, các xã trong việc quy hoạch, sắp xếp, xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nghĩa trang phải gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Y tế: Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh trong các hoạt động táng tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí: Tuyên truyền, vận động việc thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất và đảm bảo vệ sinh môi trường như hỏa táng; hạn chế tối đa đi đến chấm dứt việc đốt giấy vàng mã trong nhân dân nhm tránh lãng phí và đảm bảo vệ sinh môi trường.

9. Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã, huyện:

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đđề xuất các dự án đầu tư, mở rộng, cải tạo, nghĩa trang tập trung trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tng hp trình UBND Tỉnh phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp về quản lý đầu tư xây dựng nghĩa trang thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện tham mưu cho y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao nhiệm vụ quản lý cụ thể cho các xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước đối với nghĩa trang cấp xã.

- Kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động về quản lý và sử dụng nghĩa trang của tổ chức, cá nhân có liên quan theo các quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền vận động nhân dân địa phương đồng thuận, chấp hành chủ trương chính sách giải phóng mặt bàng, đầu tư xây dựng nghĩa trang theo đúng quy định của Nhà nước và địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư thực hiện đúng đối với nhng hình thức táng mới văn minh hiện đại, góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh về các nội dung công tác quản lý nghĩa trang.

10. y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Quản lý nghĩa trang đối với nghĩa trang của xã, cụm xã, các nghĩa trang khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối vi các đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách trong việc táng khi chết.

- Tuyên truyền vận động nhân dân địa phương: Đồng thuận, chấp hành chủ trương chính sách giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nghĩa trang theo đúng quy định của Nhà nước và địa phương; Sử dụng hình thức táng mới văn minh hiện đại, góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thông báo cho nhân dân về việc đóng cửa, di chuyn nghĩa trang.

- Định kỳ kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thuộc địa giới hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC 1.

VỊ TRÍ, QUY MÔ CÁC NGHĨA TRANG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2035

(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên

Phạm vi phục vụ chính

Địa điểm

Hình thức táng

Quy mô dự kiến (ha)

1

Công viên Vĩnh Hằng 1

Thành phố Thanh Hóa, các đô thị thuộc huyện Triệu Sơn. Các nhu cầu liên đô thị. Hỏa táng liên đô thị

Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn

Cải táng, cát táng, hỏa táng

65 ha

2

Công viên Vĩnh Hằng 2

Thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn. Các nhu cầu liên đô thị.

Xã Quảng Minh, thị thành phố Sầm Sơn

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

40,5 ha

3

Nghĩa trang Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn. Các nhu cầu liên đô thị. Hỏa táng liên đô thị

P. Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Hỏa táng, táng 1 lần, hung táng, cải táng, hỏa táng

51 ha

4

Nghĩa trang Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn và các đô thị thuộc huyện Tĩnh Gia. Hỏa táng liên đô thị

Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia

Hỏa táng, táng 1 lần, hung táng, cải táng

51 ha

5

Nghĩa trang Thọ Xuân

Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và các đô thị huyện Thọ Xuân, Các nhu cầu liên đô thị. Hỏa táng liên đô thị

Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân

Hỏa táng, táng 1 lần, hung táng, cải táng

30 ha

6

Nghĩa trang Ngọc Lặc

Đô thị Ngọc Lặc và các đô thị huyện Ngọc Lặc. Hỏa táng liên đô thị

Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Hỏa táng, táng 1 lần, hung táng, cải táng

14 ha

 

PHỤ LỤC 2.

VỊ TRÍ, QUY MÔ CÁC NGHĨA TRANG TẠI CÁC ĐÔ THỊ CHÍNH CỦA CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2035

(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên

Phạm vi phục vụ chính

Địa điểm

Hình thức táng

Quy mô dkiến (ha)

1

Nghĩa trang Chợ Nhàng

Thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Thành, Thanh Hóa

Hỏa táng, táng 1 lần, hung táng, cải táng

32 ha

2

Nghĩa trang Đông Sơn

Thị trấn Rừng Thông và vùng phụ cận

Thị trấn Đông Sơn

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

3

Nghĩa trang Quảng Xương

Thị trấn Quảng Xương và Đô thị Bắc Ghép

Xã Quảng Phong

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

4

Nghĩa trang Hà Trung

Thị trấn Hà Trung và vùng phụ cận

Xã Hà Ninh

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

5

Nghĩa trang Nga Sơn

Thị trấn Nga Sơn và vùng phụ cận

Thị trấn Nga Sơn

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

6

Nghĩa trang Hu Lộc

Thị trấn Hậu Lộc và Đô thị Diêm Phố

Thị trấn Hậu Lộc

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

7

Nghĩa trang Yên Định

Các đô thQuán Lào, Định Tân, xã Định Tường.

Xã Định Tường

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

8

Nghĩa trang Thiệu Hóa

Thị trấn Vạn Hà và khu vực phụ cận

Thị trấn Vạn Hà

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

9

Nghĩa trang Hong Hóa

Thị trấn Bút Sơn và khu vực phụ cận

Xã Hong Đức

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

10

Nghĩa trang Nông Cống

Thị trấn Nông Cống và vùng phụ cận

Xã Vạn Thiện

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

11

Nghĩa trang Như Thanh

Thị trấn Bến Sung và đô thị Bến En

Xã Hải Vân, Xã Hải Long

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

11,5 ha

12

Nghĩa trang Như Xuân

Thị trấn Yên Cát, thị trấn Bãi Trành

Xã Yên Lễ

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

13

Nghĩa trang Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc và vùng phụ cận

Xã Vĩnh Hưng

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

14

Nghĩa trang Thạch Thành

Thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du và vùng phụ cận

Xã Thành Tân

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

15 ha

15

Nghĩa trang Cẩm Thủy

Thị trấn Cẩm Thủy và vùng phụ cận

Xã Cẩm Sơn

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

16

Nghĩa trang Thường Xuân

Thị trấn Thường Xuân và vừng phụ cận

Thị trấn Thường Xuân

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

17

Nghĩa trang Lang Chánh

Thị trấn Lang Chánh và vùng phụ cận

Xã Đồng Lương

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

5 ha

18

Nghĩa trang Bá Thước

Thị trấn Cánh Nàng và vùng phụ cận

Xã Lâm Xa

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

10 ha

19

Nghĩa trang Quan Hóa

Thị trấn Quan Hóa và vùng phụ cận

Xã Phú Nghiêm

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

5 ha

20

Nghĩa trang Quan Sơn

Thị trấn Quan Sơn và đô thị lân cận

Thị trấn Quan Sơn

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

5 ha

21

Nghĩa trang Mường Lát

Thị trấn Mường Lát, cửa khẩu Tén Tằn

Thị trấn Mường Lát

Táng 1 lần, hung táng, cải táng

5 ha

 

PHỤ LỤC 3.

QUY HOẠCH CÁC CƠ SỞ HỎA TÁNG ĐẾN NĂM 2035 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên

Phạm vi phục vụ

Địa điểm

Ghi chú

1

Cơ sở hỏa táng thành phố Thanh Hóa (hiện trạng)

Khu vực thành phố Thanh Hóa và các huyện lân cận

Phường Quảng Thành, Tp Thanh Hóa

Cơ sở hỏa táng hiện trạng trong nghĩa trang Chợ Nhàng

2

Cơ sở hỏa táng Triệu Sơn (dự kiến)

Hỗ trợ cho cơ sở hỏa táng thành phố Thanh Hóa hiện nay

Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn

Nằm trong công viên vĩnh hằng 1

3

Cơ sở hỏa táng Nghi Sơn (dự kiến)

Khu vực phía nam tỉnh

Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia

Nằm trong nghĩa trang Nghi Sơn

4

Cơ sở hỏa táng Bỉm Sơn (dự kiến)

Khu vực đô thị Bỉm Sơn và vùng phụ cận

P. Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Nằm trong nghĩa trang Bm Sơn

5

Cơ sở hỏa táng Ngọc Lặc (dự kiến cho giai đoạn dài hạn)

Đô thị Ngọc Lặc, các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Thọ Xuân, các huyện miền núi phía Tây của tỉnh

Xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc

Nằm trong nghĩa trang Ngọc Lặc

6

Cơ sở hỏa táng Thọ Xuân (dự kiến)

Khu vực đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và vùng phụ cận

Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân

Nằm trong nghĩa trang Thọ Xuân

 

PHỤ LỤC 4.

QUY HOẠCH NHÀ TANG LỄ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2035
(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Đô thị

Thành phố, Huyện, Thị xã

Số lượng nhà tang lễ

Năm 2020

Năm 2030

Năm 2035

1

TP Thanh Hóa

TP.Thanh Hóa

2

2

2

2

Thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn

1

1

1

3

ĐT Diêm Phố (Ngư Lộc)

Hậu Lộc

1

1

1

4

TT Bút Sơn

Hoằng Hóa

 

1

1

5

TT Quảng Xương

Quảng Xương

 

1

1

6

ĐT Bắc Ghép

Quảng Xương

 

1

1

7

Thị trấn Rừng Thông

Đông Sơn

 

1

1

8

TT Vạn Hà

Thiệu Hóa

1

1

1

9

ĐT Quán Lào

Yên Định

 

1

1

10

ĐT Quý Lộc

Yên Định

 

1

1

11

TT Triệu Sơn

Triệu Sơn

 

1

1

12

TT Nưa (Tân Ninh)

Triệu Sơn

 

1

1

13

ĐT Thọ Xuân

Thọ Xuân

 

1

1

14

ĐT Lam Sơn - Sao Vàng

Thọ Xuân

1

1

1

15

ĐT Bỉm Sơn

TX.Bm Sơn

1

1

1

16

TT Hà Trung

Hà Trung

 

1

1

17

ĐT Hà Long

Hà Trung

 

1

1

18

TT Kim Tân

Thạch Thành

 

1

1

19

TT Vân Du

Thạch Thành

 

1

1

20

ĐT Thạch Quảng

Thạch Thành

 

1

1

21

TT Nông Cống

Nông Cống

 

1

1

22

ĐT TT vùng huyện Tĩnh Gia (KTT)

Tĩnh Gia

1

1

1

23

ĐT Hải Ninh (KTT)

Tĩnh Gia

 

1

1

24

TT Bến Sung

Như Thanh

 

1

1

25

ĐT Bãi Trành

Như Xuân

 

1

1

26

ĐT TT vùng miền núi phía Tây

Ngọc Lặc

1

1

1

27

TT Cẩm Thủy

Cẩm Thủy

 

1

1

28

TT Thường Xuân

Thường Xuân

 

1

1

 

TNG CỘNG

 

9

29

29

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.264

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102