Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/2000/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 28/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỜI HẠN MỘT SỐ LOẠI GIẤY PHÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Nghị định 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;
Nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Qui định thời hạn một số loại giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin như sau:

1. Loại giấy phép có thời hạn 2 năm:

- Giấy phép mở cửa hàng băng hình, đĩa hình;

- Giấy phép nhân bản băng hình, đĩa hình;

- Giấy phép hoạt động vũ trường;

- Giấy phép hoạt động karaokê;

- Giấy phép tạm thời hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

2. Loại giấy phép có thời hạn 5 năm:

- Giấy phép cung cấp thông tin lên mạng Internet;

- Giấy phép dịch vụ thông tin kinh tế chuyên ngành;

- Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh;

- Giấy phép hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

- Giấy phép hoạt động in nội bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được ban hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Phan Văn Khải (để b/c)
- Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
-Tòa án nhân dân tối cao
- Công báo
- Lưu VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/09/2000 về thời hạn giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!